Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

HELLP-syndromet


Uppdaterad den: 2021-08-30

Annons

Bakgrund

 • HELLP-syndromet betraktas som en form av svår preeklampsi med generell organpåverkan.
 • HELLP-syndromet:
  • H = hemolysis
  • EL = elevated liver enzymes
  • LP = low platelets
 • Hypertoni eller proteinuri är inte obligata fynd.

Epidemiologi

 • Syndromet förekommer i cirka 0,5–0,9 % av samtliga graviditeter.
 • Cirka 10–20 % av gravida kvinnor med svår preeklampsi utvecklar HELLP-syndrom.
 • I 10–20 % av fallen ses ingen hypertoni eller proteinuri.

Etiologi och patogenes

 • Det finns teorier om att HELLP-syndromet beror på dels genetiska faktorer och dels inflammatoriska faktorer.
 • Som vid preeklampsi misstänks abnormal utveckling av placenta som följs av ett dysfunktionellt maternellt immunrespons.
Annons
Annons

ICD-10

 • O14.1 Svår preeklampsi
 • O14.2 HELLP-syndrom

Anamnes

 • Ofta klinisk bild med akuta, svåra epigastriesmärtor, kräkningar och illamående.
 • Majoriteten av kvinnor som utvecklar HELLP-syndromet har diagnosticerats med proteinuri och högt blodtryck under graviditeten. 
 • De flesta gravida kvinnor diagnostiserats med HELLP-syndrom i gestationsvecka 27–37.
 • Kan även utvecklas postpartum hos vissa kvinnor. 

Kliniska fynd

 • Hemolys, förhöjda leverenzymer och låga trombocyter.
 • Hypertoni eller proteinuri är inte obligat, men kan ses hos de flesta patienter. 
 • Symtomen kan förväxlas med virussjukdom och sjukdom i gallvägarna på grund av allmän sjukdomskänsla.

Utredning av HELLP-syndrom

 • Initieras vid klinisk bild. 
 • Blodtryck och urinsticka i primärvården. 
 • Hemolys bestämt med haptoglobin (<0,25 g/L) eller LD (>600 E/L eller >10 µkat/L), TPK <100 x 109/L samt ASAT eller ALAT >1.2 µkat/L.
 • Ultraljud kan vara indicerat vid misstanke om risk för leverruptur. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Akut fettlever (AFLP)
 • Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)
 • Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Lungemboli/Pleurit
 • Hjärtinfarkt
 • Hepatit (autoimimmun och viral)
 • Kolangit/Kolecystit/Akut pankreatit
 • Gastrit/ulcus
 • Appendicit
 • Pyelit/hydronefros
 • Migrän (om det börjar under graviditet)

Behandling av HELLP-syndrom

 • Förlossning är den enda botande behandlingen vid utveckling av HELLP-syndrom.
 • Beroende på gestationsvecka och kvinnans tillstånd görs bedömning angående när förlossning är indicerat. 

Läkemedelsbehandling

 • Behandla preeklampsi.
 • Profylaktisk behandling med magnesiumsulfat ges före och under transport utanför klinik med utökade resurser.
 • Korrigering av eventuell koagulationsrubbning.

Annan behandling

 • Kortikosteroider kan ges för fetal lungmognad. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Leverruptur
 • Akut njursvikt, lungödem, koagulationsrubbningar, placentaavlossning, eller eklampsi och hjärnskada
 • Disseminerad intravasal koagulation (DIC)
 • Abruptio placenta

Prognos

 • Risken för mor är störst i fall av extrem hypertoni, fulminant hemolys och leverskada manifesterad genom ikterus och mycket höga koncentrationer av ALAT, ASAT, LD och lågt antal blodplättar.
 • En viktig orsak till dålig prognos är att diagnosen ofta ställs sent i förloppet.

 

Kontroll 

 • Utredning angående antifosfolipidsyndrom (APS) är indicerad hos kvinnor som diagnostiserat med HELLP-syndrom.
 • Alla kvinnor med preeklampsi eller graviditetshypertoni ska planeras in för blodtryckskontroll inom en vecka efter förlossningen. 
 • Planera för återbesök till läkare 8–12 veckor efter förlossning.
 • Årlig uppföljning av kvinnor som haft hypertoni under graviditet rekommenderas.
 • Vid nästa graviditet remiss för bedömning angående riskfaktorer och skärpt övervakning. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.