Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Eczema herpeticum


Uppdaterad den: 2022-06-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Eczema herpeticum är en svår infektion med herpesvirus (HSV) i hud där det föreligger atopisk dermatit.
 • Det är en dermatologisk akutsituation:1
  • Om tillståndet inte behandlas kan det leda till komplikationer som herpeskeratit och disseminerade HSV-infektioner med visceralt engagemang
 • Utslagen finns vanligtvis i ansiktet, på halsen och på bålen, ibland med systemiska symtom.2

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd.
 • Vanligare hos småbarn med atopiskt eksem.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till eczema herpeticum är oftast Herpes simplex-virus (HSV) typ 1.1
 • Den exakta patofysiologin är okänd, men man tror att HSV tränger in i huden när hudbarriären är försvagad till följd av dermatiten.
 • Nedsatt cytokinsekretion i den affekterade huden verkar också spela en viktig roll.
 • Det befintliga eksemets allvarlighetsgrad verkar inte betyda något för allvarlighetsgraden av eczema herpeticum.3

Predisponerande faktorer

 • Det är i övrigt oklart vilka patienter med atopisk dermatit som löper risk att få eczema herpeticum.
 • Högt total-IgE och tidig debut av dermatit är dock påvisade riskfaktorer.4
 • Nedsatt immunförsvar.5-6

ICD-10

 • B00.0 Eczema herpeticum

ICD-10 Primärvård

 • B009P Herpes simplex-infektion UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Atopiskt eksem som kompliceras med ett vesikulöst utslag där man kan påvisa herpes simplex-virus.

Differentialdiagnoser

 • Vattkoppor
 • Impetigo
 • Pemfigus
 • Mycosis fungoides
 • Kaposis varicelliforma-utslag:
  • Ett disseminerat utbrott av HSV i hud som redan är affekterad av en annan dermatit, medan eczema herpeticum specifikt refererar till atopisk dermatit

Anamnes

 • Utslaget börjar som kupolformade vesikler, som efterhand försvinner och övergår till utstansade sår, skorpor och erytematösa plack.
 • Smärtsamt eller kliande tillstånd som snabbt kan breda ut sig.
 • Huvud, hals och bål drabbas oftast.
 • Allvarlighetsgraden varierar, men utslaget kan åtföljas av systemiska tecken som feber, trötthet, huvudvärk och lymfkörtelsvullnad.7

Kliniska fynd

 • Allvarlighetsgraden varierar från milda till svåra utbrott.
Eczema herpeticum

Kompletterande undersökningar

 • Påvisning av HSV i hudlesioner:
  • Polymerase chain reaction (PCR, polymeraskedjereaktion)
  • Immunfluorescens – direkt antikroppstest
  • Elektronmikroskopi – är ofta inte tillgängligt
  • Serologi – av mindre värde i det akuta skedet
  • Odling – har lägre sensitivitet och det tar tid innan man får svar
 • Bakterieprover:
  • Sekundära hudinfektioner är mycket vanliga
  • En blandning av aeroba och anaeroba bakterier kan ibland isoleras, vanligast är S aureus, grupp A-hemolytiska streptokocker, Pseudomonas och Peptostreptococcus8-9

När remittera?

 • Akut brådskande remiss vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra generaliserad infektion.

Behandlingen i korthet

 • Systemisk antiviral behandling.4
 • Nukleosidanaloger som hämmar viral DNA-replikation är de antivirala ämnen som används mest, till exempel aciklovir.

Läkemedelsbehandling

 • Antiviral behandling:
  • Peroral behandling är aktuellt vid mildare former:
   • Aciklovir 100 mg × 5 till barn <2 år, 200 mg × 5 till barn >2 år och vuxna i 5–10 dagar
 • Vid allvarligt utbrott hos barn kan intravenös behandling övervägas:
  • Aciklovir 5 mg/kg × 3 alternativt 250 mg/m2 × 3 intravenöst i 5–10 dagar
 • Valaciklovir är sannolikt lika effektivt och har bättre peroral biotillgänglighet
 • Ögonbehandling?
  • Lokala antivirala medel används ofta för att förebygga keratokonjunktivit om det föreligger lesioner kring ögonlocken
 • Antibiotika?
  • Är ofta nödvändigt för att behandla superinfektioner
 • Kortikosteroider?
  • Lokala eller systemiska kortikosteroider rekommenderas vanligtvis inte och kan förvärra tillståndet genom att immunresponsen försvagas
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Akut komplikation till atopisk dermatit.
 • Tillståndet kan vara lokalt och begränsat men kan också spridas och leda till en akut, livshotande generell infektion. 

Komplikationer

 • Sekundära hudinfektioner är mycket vanliga.
 • Herpesencefalit.7
 • Herpeshepatit.7

Prognos

 • Mortaliteten är 1–9 %, men utan antiviral behandling är mortaliteten cirka 75 %.10-11

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons