Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Gingivit och parodontit


Uppdaterad den: 2019-04-11

Annons

Definition

 • Vanligtvis refererar parodontal sjukdom till inflammation i tandköttet (gingivit) och tandlossning (parodontit) som beror på en patologisk mikroflora i biofilmen eller plack som bildas på tänderna.

Bakgrund och epidemiologi

 • Majoriteten av den vuxna befolkningen antas ha någon grad av gingivit och/eller parodontit.

Etiologi och patogenes

 • Gingivit är en lokaliserad inflammation i tandköttet utan förlust av stödjevävnad. Uppstår i regel när tänderna inte rengörs tillräckligt.
 • Parodontit börjar med gingivit som fortskrider och medför förlust av tändernas stödjevävnad. Parodontit är en inflammation som förstör det parodontala ligamentet och det stödjande alveolära benet.
 • Andra orsaker till gingivit kan vara infektioner, dermatologiska sjukdomar, allergi, genetiska orsaker, traumarelaterad gingivit eller en manifestation av en systemsjukdom.
Annons
Annons

ICD-10

 • K05 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)
 • K06 Andra sjukdomar i tandköttet och tandlöst alveolarutskott

Anamnes och kliniska fynd

 • Gingivit:
  • De första och dominerande symtomen är dålig andedräkt och tandkött som lätt blöder när man borstar tänderna och använder tandtråd
  • Tandkött ska i normalfallet inte blöda vid normal tandborstning och användning av tandtråd
  • Kan progrediera till parodontit
  • Tandköttet blir svullet, glansigt, mörkrött och lättblödande
 • Parodontit:
  • Kronisk parodontit är vanligtvis asymtomatiskt tills sjukdomen är så allvarlig att tänderna blir mobila
  • Vid abscessutveckling uppstår smärtor, svullnad och dålig andedräkt
  • Tanden är ofta öm vid perkussion och visar ökad mobilitet

Diagnostik och undersökning

 • Förändringarna vid parodontit ses på röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Systemsjukdomar som kan manifestera sig i den parodontala vävnaden:
  • Herpes och andra virala infektioner
  • Hud- och slemhinnesjukdomar som lichen planus, pemfigoid, pemfigus
  • Hematologiska tillstånd som leukopeni, neutropeni och leukemi
  • Granulomatösa sjukdomar som tuberkulos och granulomatös polyangit
  • Primära och metastaserande maligniteter
 • Läkemedelsinducerad gingival överväxt:
  • Fenytoin, kalciumblockerare, ciklosporin
Annons
Annons

Allmänt

 • Behandling och förebyggande åtgärder omfattar främst god egenvård, det vill säga god munhygien med hjälp av tandtråd, tandstickor och mellanrumsborstar.

Egenbehandling

 • Regelbundet användande av tandborste (helst eltandborste) och fluortandkräm samt rengöring med tandstickor och mellanrumsborstar.
 • Borttagning av plack och tandsten kan leda till läkning.

Läkemedelsbehandling

 • Aktuellt vid refraktär parodontit.
 • I några fall kan tilläggsbehandling med antibiotika vara indikerat, men indikationsställningen bör vara restriktiv.

Förlopp

 • Obehandlad kommer inflammationen att medföra förlust av tändernas stödjevävnader så att tänderna blir mobila och lossnar helt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • I regel god med tidig och noggrann behandling. 

Källor

 • Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet 2005; 366: 1809-20. 
 • Nguyen DH, Martin JT. Common dental infections in the primary care setting. Am Fam Physician 2008; 77: 797-802. 
 • Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, et al. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 17;6:CD002281. 
 • James P, Worthington HV, Parnell C, et al. Chlorhexidine mouthrinse as an adjunctive treatment for gingival health. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3: CD008676. 
 • Laudenbach JM, Simon Z.. Common dental and periodontal diseases: evaluation and management. Med Clin North Am 2014; 98(6): 1239-60.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.