Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Gingivit och parodontit

Denna vanliga åkomma ger till en början inflammation i tandköttet (gingivit) och kan leda till tandlossning (parodontit). God munhygien fungerar ofta bra som behandling.


Uppdaterad den: 2019-04-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Vanligtvis refererar parodontal sjukdom till inflammation i tandköttet (gingivit) och tandlossning (parodontit) som beror på en patologisk mikroflora i biofilmen eller plack som bildas på tänderna.

Bakgrund och epidemiologi

 • Majoriteten av den vuxna befolkningen antas ha någon grad av gingivit och/eller parodontit.

Etiologi och patogenes

 • Gingivit är en lokaliserad inflammation i tandköttet utan förlust av stödjevävnad. Uppstår i regel när tänderna inte rengörs tillräckligt.
 • Parodontit börjar med gingivit som fortskrider och medför förlust av tändernas stödjevävnad. Parodontit är en inflammation som förstör det parodontala ligamentet och det stödjande alveolära benet.
 • Andra orsaker till gingivit kan vara infektioner, dermatologiska sjukdomar, allergi, genetiska orsaker, traumarelaterad gingivit eller en manifestation av en systemsjukdom.

ICD-10

 • K05 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)
 • K06 Andra sjukdomar i tandköttet och tandlöst alveolarutskott

Anamnes och kliniska fynd

 • Gingivit:
  • De första och dominerande symtomen är dålig andedräkt och tandkött som lätt blöder när man borstar tänderna och använder tandtråd
  • Tandkött ska i normalfallet inte blöda vid normal tandborstning och användning av tandtråd
  • Kan progrediera till parodontit
  • Tandköttet blir svullet, glansigt, mörkrött och lättblödande
 • Parodontit:
  • Kronisk parodontit är vanligtvis asymtomatiskt tills sjukdomen är så allvarlig att tänderna blir mobila
  • Vid abscessutveckling uppstår smärtor, svullnad och dålig andedräkt
  • Tanden är ofta öm vid perkussion och visar ökad mobilitet

Diagnostik och undersökning

 • Förändringarna vid parodontit ses på röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Systemsjukdomar som kan manifestera sig i den parodontala vävnaden:
  • Herpes och andra virala infektioner
  • Hud- och slemhinnesjukdomar som lichen planus, pemfigoid, pemfigus
  • Hematologiska tillstånd som leukopeni, neutropeni och leukemi
  • Granulomatösa sjukdomar som tuberkulos och granulomatös polyangit
  • Primära och metastaserande maligniteter
 • Läkemedelsinducerad gingival överväxt:
  • Fenytoin, kalciumblockerare, ciklosporin

Allmänt

 • Behandling och förebyggande åtgärder omfattar främst god egenvård, det vill säga god munhygien med hjälp av tandtråd, tandstickor och mellanrumsborstar.

Egenbehandling

 • Regelbundet användande av tandborste (helst eltandborste) och fluortandkräm samt rengöring med tandstickor och mellanrumsborstar.
 • Borttagning av plack och tandsten kan leda till läkning.

Läkemedelsbehandling

 • Aktuellt vid refraktär parodontit.
 • I några fall kan tilläggsbehandling med antibiotika vara indikerat, men indikationsställningen bör vara restriktiv.

Förlopp

 • Obehandlad kommer inflammationen att medföra förlust av tändernas stödjevävnader så att tänderna blir mobila och lossnar helt.

Prognos

 • I regel god med tidig och noggrann behandling. 

Källor

 • Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet 2005; 366: 1809-20. 
 • Nguyen DH, Martin JT. Common dental infections in the primary care setting. Am Fam Physician 2008; 77: 797-802. 
 • Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, et al. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 17;6:CD002281. 
 • James P, Worthington HV, Parnell C, et al. Chlorhexidine mouthrinse as an adjunctive treatment for gingival health. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3: CD008676. 
 • Laudenbach JM, Simon Z.. Common dental and periodontal diseases: evaluation and management. Med Clin North Am 2014; 98(6): 1239-60.

Annons
Annons
Annons

Annons