Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Bursit, olekranon


Uppdaterad den: 2023-11-30

Annons

Bakgrund

 • Olekranonbursit är en inflammation och efterföljande svullnad av bursan över olekranon.

Epidemiologi

 • Den aseptiska formen är förhållandevis vanlig.
 • Män drabbas oftare än kvinnor.
 • Manuellt arbete som bilmekaniker, mattläggare, rörmokare med flera som arbetar stödd på armbågarna drabbas i högre grad.

Etiologi och patogenes

 • Bursan över olekranon kan svullna upp på grund av trauma eller vid kronisk irritation som när man ständigt stödjer sig på armbågen under arbetet (mattläggare) eller vid läsning ("studentarmbåge").
 • Bakteriell bursit förekommer också, och kommer oftast efter infektion i skrubbsår eller eksem/psoriasis i armbåge/underarm eller efter punktion. Även vissa yrken som rörmokare har större risk för bakteriell olekranonbursit.
Annons
Annons

ICD-10

 • M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
  • M70.2 Olekranonbursit
  • M70.3 Annan bursit i armbågen

Anamnes

 • Svullnad uppkommer ofta akut eller subakut, ger tryck och värk som förvärras vid flexion i armbågen.
 • Det kan föreligga anamnes om trauma, repetitiva yrkesmässiga rörelser, autoimmun sjukdom eller komplikationer till gikt.
 • Smärta är oftast inget dominerande fynd i anamnesen vid aseptisk variant, utan oftare är detta vid traumatisk eller septisk bursit.

Kliniska fynd

 • Diagnosen brukar vara tydlig med en synlig svullnad och rodnad över olekranon.
 • Bursan kan vara distinkt trycköm över själva olekranon.
  Vid bakteriell bursit får patienten mer smärtor, eventuellt varigt sekret, bursan blir varm och röd och vid enstaka mer allvarliga fall får patienten allmänsymtom och feber.

Utredning av olekranonbursit

 • Klinisk undersökning brukar räcka såvida det inte finns en bakomliggande misstanke om annan eventuell orsak.
 • Aspiration för att underöska innehåller kan vara aktuellt, särskilt vid bakteriell misstanke. Är också behandlande. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Atrit

Behandling av olekranonbursit

 • Vanligtvis ett självbegränsande tillstånd, men aspiration kan lätta på symtomen vid behov.
 • Vid lättare fall med lite obehag kan patienten bli nöjd med endast information om det benigna tillstånd.
 • I tillämpbara fall kan aktiviteter modifieras för att begränsa den mekaniska upprepningen mot den inflammerade bursan.
 • Vid bakteriell infektion:
  • Kirurgisk incision och dränage
  • Antibiotika om det finns tecken på spridning
 • En studie fann ingen skillnad mellan NSAID och kompressionsbandage, aspiration eller aspiration och kortisoninjektion vid icke-bakteriell bursit.

Egenbehandling

 • Rekommendera patienten att undvika tryck och irritation, byta arbetsställning eller använda armbågskuddar.
 • Nedkylning med is i en tunn handske kan användas intermittent, 10 minuter om gången, de första 24 timmar för att begränsa svullnaden.
 • Vid infektion bör patienten hålla armen i stillhet och vid behov ta analgetika, utöver annan behandling.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-kur kan testas men ingen egentligen övertygande evidens för detta. 
 • Vid bakteriell bursit ska antibiotikabehandling inledas:
  • Staphylococcus aureus är vanligaste agens och därför bör ett antibiotikum verksamt mot detta väljas
   Förslag är flukloxacillin 1g x 3 i 10–14 dagar (det finns ingen konsensus kring optimalt val, dosering och längd
 • I sällsynta fall kan man prova med steroidinjektion som kan minska produktionen av vätska i bursan, men recidiv är väldigt vanligt. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Tappning av bursan:
  • Aseptisk teknik, 0,7–1 mm nål och 10 ml spruta.
  • Stick in med så kallad sick-sack-teknik för att inte skapa en rak stickkanal.
  • Om det inte går att aspirera vätska, kan nålspetsen ligga i en ficka. Flytta spetsen systematisk inne i bursan under aspireringen. Komprimera så att tömningen blir fullständig.
  • Ofta får man ut 10–20 ml gulbrun vätska, vid trauma är den blodtillblandad och vid bakteriell bursit purulent.
  • Bursan kan tappas upprepade gånger, då minskar ofta vätskemängden successivt och tillståndet går över.
  • Stramt stödförband läggs på några dagar för att minska recidivfrekvensen som är mycket hög.

Komplikationer

 • Vid bakteriell bursit kan det i undantagsfall uppstå sepsis och/eller artrit.

Prognos

 • Prognosen är god.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.