Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, exacerbation


Uppdaterad den: 2023-11-23

Annons

Bakgrund

 • Akut försämring av andningsbesvär (hosta, slem, dyspné) som har pågått i maximalt två veckor.

Epidemiologi

 • Exacerbationer förekommer vid samtliga svårighetsgrader av sjukdomen.

Etiologi och patogenes

 • Två tredjedelar av exacerbationer orsakas av luftvägsinfektion (virus eller bakterier i lika hög grad).
Annons
Annons

ICD-10

 • J44.1 KOL, akut exacerbation

Utredning av KOL, exacerbation

 • Ett eller fler av följande:
  • Nytillkomna missfärgade upphostningar
  • Ökad mängd upphostningar
  • Ökad dyspné
  • Försämrat allmäntillstånd
Exacerbationsgrad Lindrig Medelsvår Svår
Allmänpåverkan Obetydlig  Lindrig till måttlig Måttlig till uttalad
Dyspné (VAS-skala) <5 ≥5 ≥5
Andningsfrekvens <24/minut ≥24/minut ≥24/minut
Hjärtfrekvens <95/minut ≥95/minut ≥110/min
Saturation på luft ≥93 % och förändring
från normal ≤3 %
<93 % och/eller förändring
från normal >3 %
<90 % och/eller förändring
från normal >5 %

CRP

<10 mg/L 

≥10 mg/L

≥10 mg/L

Blodgas

 • Normoxemi
 • Normokapni
 • pH ≥7,35
 • Normoxemi eller hypoxemi
 • Normokapni eller hyperkapni
 • pH ≥7,35 
 • Hypoxemi
 • Hyperkapni
 • pH <7,35

Differentialdiagnoser

 • Pneumoni
 • Pneumothorax
 • Hjärtsvikt
 • Lungemboli

Behandling av KOL-exacerbation

 • Vid lindriga exacerbationer kan inhalation med SABA (med eller utan tillägg av SAMA) vara tillräcklig.
 • Vid medelsvåra exacerbationer rekommenderas behandling med inhalationer av SABA och SAMA, perorala kortikosteroider och/eller antibiotika, syrgas vid perifer SaO2 <93 % och/eller förändring från normal >3 %.
 • Vid svåra exacerbationer rekommenderas omedelbar sjukhusvård. Om patienten kommer till primärvården först ges akut behandling med inhalationer av SABA och SAMA, syrgas vid perifer SaO2 <90 % och/eller förändring från normal >5 % samt akuttransport till sjukhus för fortsatt vård.
Annons
Annons

Egenbehandling

 • Luftrörsvidgande behandling.

Läkemedelsbehandling

  • Salbutamol (med eller utan ipratropium), inhalation av beta-2-stimulerare som kan kombineras med antikolinergikum:
   • Patienten kan använda sin egen inhalator:
    • Inhalation via sprej av 4–10 puffar beta-2-stimulerare och/eller ipratropium var 20:e minut med andningsbehållare/-kammare (spacer) under sammanlagt en timme har samma effekt som nebuliserade läkemedel
   • Nebulisator:
    • 2,5–5 mg salbutamol med/utan 0,5 mg ipratropium 
    • Kan upprepas efter 30–45 minuter vid otillräcklig effekt
  • Syrgas (oxygen) 1–2 liter/min med mål 88–92 % i saturation (vid svår KOL beaktas risk för koldioxidretention):
   • Vid högre flöden än 2 liter/minut rekommenderas bedömning av blodgaser (vanligen inte inom primärvården)
 • Subakut behandling:
  • Perorala kortikosteroider är effektiva för behandling av exacerbationer:
   • Prednisolon 25–30 mg peroralt dagligen i 5 dagar förutom vid lindriga exacerbationer, alternativt 3 mg betametason i 5 dagar 
  • Vid exacerbationer med kliniska tecken på bakteriell infektion bör antibiotika ges:
   • Antibiotika är inte indicerat vid akuta exacerbationer utan missfärgade upphostningar
   • Förutom missfärgade upphostningar ska det finnas en ökad mängd upphostningar och/eller ökad dyspné
   • Exacerbation som kräver andningsstöd är också en indikation för antibiotika
   • Sputumodling är av värde för att möjliggöra riktad antibiotikaterapi; vid fortsatt purulenta upphostningar 3–5 dagar efter insatt antibiotikabehandling rekommenderas ny sputumodling
   • I första hand:
    • Amoxicillin 750 mg x 3 i 5–7 dagar eller
    • Doxycyklin (200 mg dag 1–3, därefter 100 mg × 1) i 2–4 dygn
   • Andrahandsval (resistens, allergi):
    • Amoxicillin/klavulansyra tablett 875/125 mg 1 x 3 i 5–7 dagar
    • Sulfametoxazol/trimetoprim tablett 800/160 mg 1 x 2 i 5–7 dagar
   • Vid behandlingssvikt ska val av antibiotika om möjligt ske med ledning av odlingssvar

Förlopp

 • Med snabbt insatt och rätt behandling kan svårighetsgraden av exacerbationen lindras och lungfunktionsförlusten minimeras.

Komplikationer

 • Kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.
 • Akut lungsvikt (respiratorisk insufficiens).
 • Död.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.