Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Skrotalt trauma


Uppdaterad den: 2020-03-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Skador i skrotum orsakad av et trauma:
  • Trubbigt våld
  • Penetrerande skador, till exempel skottskador
  • Brännskador
  • Bett

Epidemiologi

 • Isolerat trauma av de externa genitalierna är ovanligt, men det förekommer i cirka 10 % av alla med buktrauma.
 • Förekommer vanligast i ålder 10–40 år.

Etiologi och patogenes

 • Testikelruptur ger skada av testikelparenkymet vilket kan leda till ödem och hematom/hematocele.

ICD-10

 • T21 Brännskada och frätskada på bålen
 • S30.2 Kontusion på yttre könsorganen
 • S31.3 Sårskada på skrotum och testiklar
 • S37.9 Skada på icke specificerat bäckenorgan
 • S38.0 Klämskada på yttre könsorganen
 • S38.2 Traumatisk amputation av yttre könsorgan

Anamnes

 • Testikelruptur leder ofta till akut smärta, illamående, kräkning och ibland synkope.

Kliniska fynd

 • Inspektion/palpation:
  • Testikeln kan rupturera och blöda och medföra leda till ett stort hematom
  • Skrotum är ofta, men inte alltid ömt och svullet, vid testikelruptur
  • En tom skrotumhalva talar för en dislocerad testikel
 • Genomlysning:
  • Med en lampa bakifrån skrotum är svullnaden vid hematocele inte genomlysbar

Utredning av skador i skrotum

 • Urinsticka (hematuri) vid större skador och sårodling vid penetrerande skador.
 • Vid allvarligare skador rekommenderas bedömning med ultraljud och/eller kirurgisk exploration.
 • Vid risk för mer allvarlig skada rekommenderas en akut remiss till akutsjukhus med urologisk specialistkompetens. 

Differentialdiagnoser

 • Testikelcancer
 • Testikeltorsion
 • Trauma på grund av barnmisshandel

Behandling av skrotalt trauma

 • Enklare skador kan ofta behandlas konservativt med is, NSAID, bra stöd för skrotum.
 • Om symtomen inte förbättras inom 1–2 dagar bör patienten remitteras för akut kirurgisk behandling.

Annan behandling

 • Blixtlås som har hamnat i skrotumets hud:
  • Lokalbedövning
  • Använd olja för att få loss blixtlåset eller klipp sönder blixtlåset
 • Hematocele <3 gånger storleken av den kontralaterala testikeln kan behandlas med expektans:
  • Smärtlindring
  • Ett hematom/hematocele kan följas upp med ultraljud för att bedöma utvecklingen
 • Vid ett större hematocele rekommenderas en kirurgisk åtgärd.
 • Vid en testikelruptur och penetrerande skador rekommenderas akut kirurgi inom 72 timmar.
 • Dislocerade testiklar bör åtgärdas med hjälp av manipulation/kirurgi.
 • Antibiotika vid bett.

Komplikationer

 • Efter större skador:
  • Infertilitet
  • Orkidektomi
  • Infektion
  • Ischemi/nekros
  • Atrofi

Prognos

 • Lättare skador/kontusioner leder vanligen inte till komplikationer.
 • Vid testikelruptur finns en god chans att rädda testikeln vid tidig kirurgi.

Källor

 • Bourke MM, Silverberg JZ. Acute Scrotal Emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2019;37(4):593–610. 
 • Randhawa H, Blankstein U, Davies T. Scrotal trauma: A case report and review of the literature. Can Urol Assoc J. 2019;13(6 Suppl4):S67–S71.
 • Lucky M, Brown G, Dorkin T, et al. British Association of Urological Surgeons (BAUS) consensus document for the management of male genital emergencies - testicular trauma. BJU Int. 2018;121(6):840–844.
 • Grigorian A, Livingston JK, Schubl SD, et al. National analysis of testicular and scrotal trauma in the USA. Res Rep Urol. 2018;10:51–56.
 • EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Barcelona Spain 2019. ISBN 978-94-92671-04-2

Annons
Annons
Annons

Annons