Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Prematur ejakulation


Uppdaterad den: 2020-08-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Prematur ejakulation (PE), ejaculatio praecox, är en form av manlig sexuell dysfunktion.
 • PE karakteriseras av en kort tid till ejakulation, oförmåga eller minskad förmåga att fördröja ejakulationen och lidande som har med tillståndet att göra.
 • Livslång PE:
  • Tiden mellan sexuell stimulans/penetration och ejakulation (IELT) <1 minut sedan första sexuella kontakten
 • Förvärvad PE:
  • Efter tidigare normal funktion
  • Kliniskt signifikant minskning av IELT, oftast <3 minuter

Epidemiologi

 • Sporadisk PE är mycket vanligt. Livslång PE förekommer hos 5–10 % av alla män. 

Etiologi och patogenes

 • Möjliga orsaker till prematur ejakulation:
  • Livslång PE:
   • Låga nivåer av serotonin
   • Viss genetisk polymorfism
  • Sekundär PE:
   • Ångest, depression
   • Annan sexuell dysfunktion, såsom erektil dysfunktion
   • Endokrina orsaker, såsom låga nivåer av testosteron, prolaktin eller tyreotoxikos
   • Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom
   • Idiopatisk

ICD-10

 • F52.4 Prematur ejakulation

Anamnes

 • Viktiga aspekter i anamnesen är:
  • Tiden från penetration till utlösning:
   • De som besväras mest får utlösning före eller omedelbart efter penetration
   • Ofta är utlösningen <1–3 minuter efter penetration eller annan sexuell stimulering
  • Känsla av kontroll av ejakulationen
  • Negativa tankar, känslor eller lidande för personen
 • Kartläggning av tillståndet:
  • Frekvens av PE
  • Primär/livslång, sekundär/förvärvad, variabel eller subjektiv?
  • Situationsbetingad? Med en person eller alla personer man har (haft) sex med? PE vid masturbation?
  • Faktorer som försämrar/förbättrar tillståndet:
   • Till exempel droger eller alkohol
 • Eventuella konsekvenser:
  • Negativa effekter på relationer
  • Beteendeförändringar
  • Försök att behandla själv, exempelvis läkemedel
  • Förändrad livskvalitet
 • Eventuella utlösande faktorer:
  • Allmänna personliga problem
  • Viktiga psykologiska förhållanden, stress, ångest, depression
  • Lågt självförtroende och/eller prestationsångest
  • Kronisk smärta i bäckenbottenområdet
  • Otillfredsställande parrelation
  • Brist på intimitet
 • Andra problem som kan ge sekundär PE:
  • Erektil dysfunktion? Låg libido eller minskad behåring som tecken på manlig hypogonadism?
  • Tecken på tyreotoxikos?

Kliniska fynd

 • Vanligen ingen kliniska fynd. 

Utredning av prematur ejakulation

 • Diagnosen baseras på anamnes.
 • Status kan utföras för att ge personen i fråga en bekräftelse om att anatomin är normal.
 • Blodprover har begränsat värde, såvida inte manlig hypogonadism eller hypertyreos misstänks. 

Differentialdiagnoser

 • Erektil dysfunktion.

Behandling av prematur ejakulation

 • Behandlingen beror på typen av PE:
  • Variabel eller subjektiv PE:
   • Bekräftelse
   • Undervisning
   • Eventuellt psykoterapi, beteendeterapi
  • Förvärvad PE:
   • Psykoterapi, beteendeterapi
   • SSRI 
   • Andra läkemedel
  • Livslång PE:
   • SSRI
   • Psykoterapi, beteendeterapi
   • Andra läkemedel
 • Om det finns bakomliggande orsaker ska dessa behandlas optimalt innan mer specifik behandling vidtas. 

Läkemedelsbehandling

 • SSRI och SSRI-liknande preparat:
  • Olika SSRI-preparat kan användas vid PE:
   • Paroxetin har högst evidensgrad för förlängning av tiden till ejakulation, och har låg halvvärdestid
   • Dapoxetin är ett SSRI-preparat som kan tas vid behov, med mycket kort halvvärdestid
  • Läkemedlen kan tas vid behov före samlag eller som kontinuerlig behandling:
   • Vid behovsbehandlingen anses vara mindre effektiv än kontinuerlig behandling
   • Kontinuerlig behandling, med full effekt efter 2–3 veckor, medför dock högre risk för biverkningar
 • Läkemedelsbehandling kan inledas med lokalbehandling med lokalanestesi (lidokain-prilokain).
 • Vid samtidig erektionssvikt bör erektionsfrämjande läkemedel (PDE-5-hämmare) användas.

Annan behandling

 • Psykoterapi bör främst övervägas om det finns tydliga psykologiska tillstånd, vid dåliga självkänsla eller vid orimliga förväntningar på sexuella prestanda.
 • Start-stopp-tekniken eller klämmetoden är beteendeterapeutiska altenativ som kan prövas, ensamt eller tillsammans med en partner.

Komplikationer

 • Skador i relationen till sexpartners.
 • Minskad chans till en lyckad graviditet.
 • Ångest, depression och försämrad självkänsla.

Prognos

 • Prognosen beror på formen av PE:
  • Förvärvad PE har en god prognos
  • Livslång PE går inte över, men kan ofta behandlas med god effekt:
 • Behandlingen är effektiv i 30–70 % av fallen

Källor

 • Pereira-Lourenço M, Brito DVE, Pereira BJ. Premature Ejaculation: From Physiology to Treatment. J Family Reprod Health. 2019;13(3):120-131.
 • Serefoglu EC, McMahon CG, Waldinger MD, et al. An evidence-based unified definition of lifelong and acquired premature ejaculation: report of the second international society for sexual medicine ad hoc committee for the definition of premature ejaculation. Sex Med. 2014;2(2):41-59.
 • Fugl-Meyer K . Manlig sexuell dysfunktion: inte bara en fråga om potens. Läkartidningen 2009; 39(106): 2453-59.

Annons
Annons
Annons

Annons