Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Prematur ejakulation


Uppdaterad den: 2021-04-14

Annons

Bakgrund

 • Prematur ejakulation (PE), ejaculatio praecox, är en form av manlig sexuell dysfunktion.
 • PE karakteriseras av en kort tid till ejakulation, oförmåga eller minskad förmåga att fördröja ejakulationen och lidande som har med tillståndet att göra.
 • Livslång PE:
  • Tiden mellan sexuell stimulans/penetration och ejakulation (IELT) <1 minut sedan första sexuella kontakten
 • Förvärvad PE:
  • Efter tidigare normal funktion
  • Kliniskt signifikant minskning av IELT, oftast <3 minuter

Epidemiologi

 • Sporadisk PE är mycket vanligt. Livslång PE förekommer hos 5–10 % av alla män. 

Etiologi och patogenes

 • Möjliga orsaker till prematur ejakulation:
  • Livslång PE:
   • Låga nivåer av serotonin
   • Viss genetisk polymorfism
  • Sekundär PE:
   • Ångest, depression
   • Annan sexuell dysfunktion, såsom erektil dysfunktion
   • Endokrina orsaker, såsom låga nivåer av testosteron, prolaktin eller tyreotoxikos
   • Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom
   • Idiopatisk
Annons
Annons

ICD-10

 • F52.4 Prematur ejakulation

Anamnes

 • Viktiga aspekter i anamnesen är:
  • Tiden från penetration till utlösning:
   • De som besväras mest får utlösning före eller omedelbart efter penetration
   • Ofta är utlösningen <1–3 minuter efter penetration eller annan sexuell stimulering
  • Känsla av kontroll av ejakulationen
  • Negativa tankar, känslor eller lidande för personen
 • Kartläggning av tillståndet:
  • Frekvens av PE
  • Primär/livslång, sekundär/förvärvad, variabel eller subjektiv?
  • Situationsbetingad? Med en person eller alla personer man har (haft) sex med? PE vid masturbation?
  • Faktorer som försämrar/förbättrar tillståndet:
   • Till exempel droger eller alkohol
 • Eventuella konsekvenser:
  • Negativa effekter på relationer
  • Beteendeförändringar
  • Försök att behandla själv, exempelvis läkemedel
  • Förändrad livskvalitet
 • Eventuella utlösande faktorer:
  • Allmänna personliga problem
  • Viktiga psykologiska förhållanden, stress, ångest, depression
  • Lågt självförtroende och/eller prestationsångest
  • Kronisk smärta i bäckenbottenområdet
  • Otillfredsställande parrelation
  • Brist på intimitet
 • Andra problem som kan ge sekundär PE:
  • Erektil dysfunktion? Låg libido eller minskad behåring som tecken på manlig hypogonadism?
  • Tecken på tyreotoxikos?

Kliniska fynd

 • Vanligen ingen kliniska fynd. 

Utredning av prematur ejakulation

 • Diagnosen baseras på anamnes.
 • Status kan utföras för att ge personen i fråga en bekräftelse om att anatomin är normal.
 • Blodprover har begränsat värde, såvida inte manlig hypogonadism eller hypertyreos misstänks. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Erektil dysfunktion.

Behandling av prematur ejakulation

 • Behandlingen beror på typen av PE:
  • Variabel eller subjektiv PE:
   • Bekräftelse
   • Undervisning
   • Eventuellt psykoterapi, beteendeterapi
  • Förvärvad PE:
   • Psykoterapi, beteendeterapi
   • SSRI 
   • Andra läkemedel
  • Livslång PE:
   • SSRI
   • Psykoterapi, beteendeterapi
   • Andra läkemedel
 • Om det finns bakomliggande orsaker ska dessa behandlas optimalt innan mer specifik behandling vidtas. 

Läkemedelsbehandling

 • SSRI och SSRI-liknande preparat:
  • Olika SSRI-preparat kan användas vid PE:
   • Paroxetin har högst evidensgrad för förlängning av tiden till ejakulation, och har låg halvvärdestid
   • Dapoxetin är ett SSRI-preparat som kan tas vid behov, med mycket kort halvvärdestid
  • Läkemedlen kan tas vid behov före samlag eller som kontinuerlig behandling:
   • Vid behovsbehandlingen anses vara mindre effektiv än kontinuerlig behandling
   • Kontinuerlig behandling, med full effekt efter 2–3 veckor, medför dock högre risk för biverkningar
 • Läkemedelsbehandling kan inledas med lokalbehandling med lokalanestesi (lidokain-prilokain).
 • Vid samtidig erektionssvikt bör erektionsfrämjande läkemedel (PDE-5-hämmare) användas.

Annan behandling

 • Psykoterapi bör främst övervägas om det finns tydliga psykologiska tillstånd, vid dåliga självkänsla eller vid orimliga förväntningar på sexuella prestanda.
 • Start-stopp-tekniken eller klämmetoden är beteendeterapeutiska altenativ som kan prövas, ensamt eller tillsammans med en partner.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Skador i relationen till sexpartners.
 • Minskad chans till en lyckad graviditet.
 • Ångest, depression och försämrad självkänsla.

Prognos

 • Prognosen beror på formen av PE:
  • Förvärvad PE har en god prognos
  • Livslång PE går inte över, men kan ofta behandlas med god effekt:
 • Behandlingen är effektiv i 30–70 % av fallen

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.