Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Analfissur


Uppdaterad den: 2019-03-26

Annons

Definition

 • Analfissur innebär en sprickbildning i huden i analöppningen.
 • Fissurer som kvarstår längre än sex veckor betraktas som kroniska.

Bakgrund och epidemiologi

 • Detta är ett vanligt tillstånd i alla åldersgrupper men uppträder mest frekvent i åldern 30–50 år.
 • Uppträder också hos barn och ger då ofta upphov till rädsla för defekation.
 • Män och kvinnor drabbas lika ofta.

Etiologi och patogenes

 • Oftast uppstår sprickan efter att hård avföring har passerat. Andra vanliga orsaker är lokal irritation från diarré, anorektal kirurgi, mottagande analsex och introduktion av föremål.
 • I 75 % av fallen sker sprickan i den bakre mittlinjen (klockan sex) och i 25 % av fallen, med överrepresentation hos kvinnor, finns sprickan i främre mittlinjen.
 • Andra, atypiska platser (<1 %) kan ge misstanke om annan bakomliggande sjukdom, såsom Crohns sjukdom, ulcerös kolit, analcancer, tuberkulos, HIV, syfilis, herpes och leukemi.
 • Tillståndet leder ofta till en reflektorisk spasm i den interna anala sfinktern som kan ge viss smärta och spasm vid defekation och förhindrar effektiv sårläkning genom att det minskar blodförsörjningen till såret.
Annons
Annons

ICD-10

 • K60 Fissur och fistel i stolgångs- och ändtarmsområdet

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnes:
  • Huvudsymtomet är smärta som kan bli så intensiv att vederbörande drar sig för att tömma tarmen. Smärtan beskrivs ofta som vass och skärande
  • Smärtorna kan hålla i sig några minuter till timmar efter varje tömning men avtar mellan tömningarna
  • Blödning i form av friskt blod ovanpå avföringen och på toalettpapper, vätskebildning, klåda och lokal svullnad kan förekomma
 • Kliniska fynd:
  • Diagnosen ställs vid inspektion av anus:
   • Vid inspektion av patienten i ryggläge återfinns fissuren i 75 % av fallen vid kl 6, från övergången mellan hud och slemhinna och vidare
   • Fissuren slutar vid kronisk analfissur i en hudflik ytterst och emellanåt i en liten polyp innerst (hypertrofisk analpapill)
  • Vid misstanke om bakomliggande sjukdom bör patienten undersökning med rektalundersökning med prokto- och/eller rektoskopi

Diagnostik och undersökning

 • Vid atypiska lokalisationer kan andra sjukdomar misstänkas och kan andra undersökningar bli aktuella.

Differentialdiagnoser

 • Analabscess och -fistel
 • Analcancer
 • Veneriskt sår (till exempel syfilis)
 • Crohns sjukdom
 • Ulcerös kolit
 • Perianalt eksem, analklåda
 • Hemorrojder
Annons
Annons

Allmänt

 • Principen vid läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling är att reducera vilotrycket och eventuell spasm i den interna analsfinktern.
 • Konservativ behandling:
  • Rekommenderas i första hand vid akuta analfissurer
  • Åtgärderna är en kombination av avföringsreglering, analhygien och smärtlindring genom användning av salva lokalt

Egenbehandling

 • Varma sittbad:
  • Minst 15 minuter 3–4 gånger per dag och efter tarmtömning
 • Normalisera avföringens konsistens:
  • Toalettvanor som gör att förstoppning undviks
  • Ökat fiberinnehåll
  • Eventuellt behandling med laktulos/makrogol
 • Analhygien:
  • Rengöring med vatten, torkning

Läkemedelsbehandling

 • Vid ytliga fissurer kan man försöka med lokala preparat med smärtstillande effekt, som innehåller lidokain eller cinkokain
 • Vid behandlingssvikt kan lokal användning av glyceryltrinitrat eller diltiazem övervägas:
  • Glyceryltrinitrat 4 mg/g, 2 gånger per dygn tills smärtan upphör eller i maximalt 8 veckor. Kan ge huvudvärk (kraftig), blodtrycksfall, illamående, lokal sveda. Huvudvärken kan minskas genom användning av paracetamol 30 minuter innan användning
  • Diltiazem rektalsalva 2 % (apotekstillverkad), 2–3 gånger per dygn tills smärtan upphör 
 • Behandling med botulinumtoxin kan övervägas vid kroniska fissurer, särskilt hos personer som är rädda för kirurgisk åtgärd.

Kirurgi

 • Bör endast övervägas om konservativ behandling inte gett önskad effekt. 
 • I första hand intern lateral sfinkterotomi som har ett läkningsresultat på >90 % med 2–5 % risk för inkontinens (mest gaser).
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Förlopp

Prognos

 • Akuta fissurer läker i regel spontant i tidigt stadium om avföringen hålls mjuk under längre tid.
 • Kroniska fall kan läka med läkemedelsbehandling eller botulinumtoxinbehandling men ofta krävs kirurgi.

Komplikationer

 • Inkontinens för fekalier eller gaser efter genomförd botulinumtoxinbehandling eller kirurgi.

Uppföljning

 • Det är viktigt att patienten fortsätter med kostreglerande åtgärder eller laxantia även efter att fissuren har läkt.

Källor

 • Stewart DB Sr, Gaertner W, Glasgow S, et al. Clinical practice guideline for the management of anal fissures. Dis Colon Rectum 2017; 60:7. 
 • Beaty JS, Shashidharan M. Anal fissure. Clin Colon Rectal Surg 2016; 29(1): 30-7. 
 • Cross KL, Massey EJ, Fowler AL, et al; ACPGBI. The management of anal fissure: ACPGBI position statement. Colorectal Dis. 2008;10(suppl 3):1-7.
 • Nelson RL, Thomas K, Morgan J, Jones A. Non surgical therapy for anal fissure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003431. DOI: 10.1002/14651858.CD003431.pub3. 
 • Bundgaard NS, Hagen KK, Nordholm-Carstensen A. Treatment of anal fissures. Ugeskr Laeger 2017; 179: pii:V05170384. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.