Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Mjältskada


Uppdaterad den: 2023-10-02

Annons

Bakgrund

 • Skada på mjälten kan innebära kapselskada, parenkymskada och/eller subkapsulärt hematom

Epidemiologi

 • Mjälten är det organ som oftast skadas vid trubbigt buktrauma

Etiologi och patogenes

 • Mjälten är kraftigt vaskulariserad och alla skador på parenkymet leder till blödning. Är kapseln relativt hel, kan blodet stanna kvar innanför den
Annons
Annons

ICD-10

 • D759P Annan sjukdom i blod och blodbildande organ

Anamnes

 • Vid trauma mot övre vänstra delen av buken bör skada på mjälten misstänkas. Fraktur av de nedre revbenen på vänstra sidan ska alltid ge stark misstanke om mjältskad

Kliniska fynd

 • Ofta ospedifika buksmärtor.
 • Vid större blödning risk för chock.

Utredning av mjältskada

 • Akut ultraljud, FAST är en metod som kan användas till att påvisa fri vätska i buken och används framförallt på hemodynamiskt instabila patienter.
 • DT användas för att visualisera skadan
 • Blodprover inkluderar Hb och blodgruppering.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Skador på andra bukorgan.

Behandling av mjältskada

 • Behandling beror på skadornas omfattning och om patienten är cikulatoriskt stabil.
 • Mjältskador kan ofta behandlas icke-kirurgiskt även benämnt NOM (Non-Operative Management).

Egenbehandling

 • Ofta krävs akut omhändertagande vid mjältskada,

Läkemedelsbehandling

 • Initialt eventuellt intravenös vätska/näring
 • Blodtransfusion vid allvarlig blödning
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • I vissa fall angiografisk embolisering av blödning.
 • Initial laparotomi görs vid hemodynamisk instabilitet

Komplikationer

 • Splenos, autotransplantation av mjältvävnad.
 • Overwhelming Post Splenectomy Infection syndrome (OPSI) är orsakas i regel av kapselförsedda bakterier (till exempel Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Neisseria meningitidis).
 • Splenektomerade bör vaccinras mot kapselförsedda bakterier.

Prognos

 • Prognosen för mjältskada är god, men beror på övriga skador,

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.