Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Kirurgi

Forskning: Väntetiden livsavgörande för patienter med höftledsbrott

I en omfattande kanadensisk studie tittade forskarna på sambandet mellan väntetiden inför höftledsoperation och allvarliga komplikationer samt död. Den optimala tiden för en lyckad operation är upp till ett dygn, visar resultatet som är publicerat i tidskriften Jama.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-12-14

Annons

Varje år drabbas närmare 18 000 personer i Sverige av höftfrakturer som kräver kirurgi. Äldre personer är mest utsatta och genomsnittsåldern för höftledsbrott är drygt 80 år, där de flesta är resultat av fall i hemmet. Hur lång en acceptabel väntetid är för patientgruppen är omdiskuterad men nu har detta undersökts i en studie som inkluderade över 42 200 vuxna i 80-årsåldern.

Läkarutbildning: Svårkontrollerad blödning vid kirurgi

Försökspersonerna delades upp så en grupp fick vänta max 24 timmar på kirurgi medan en annan grupp fick vänta längre än ett dygn. Genom att följa patienterna kunde forskarna urskilja ett samband mellan väntetiden och komplikationer samt död 30 dagar efter operationen.

Annons
Annons

Tidig operation minskar komplikationsrisken

Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan grupperna. En väntetid längre än 24 timmar var förknippad med en större risk för komplikationer, så som djup ventrombos och lunginflammation, samt ökad mortalitet.

Att operera höftfrakturer inom ett dygn står i linje med hur den svenska sjukvården ser ut. Samtidigt tar inte studien hänsyn till vissa komplikationer, såsom läkemedelsanvändning och större blödningar, vilket forskarna påpekar är en svaghet med resultaten.

Blödningsrisk vid höftledsoperation

Patienten Erik är 72 år och har fallit och ådragit sig en komplex höftfraktur som kräver operation. Han tar flera mediciner sedan en tidigare hjärtinfarkt. Hur skall operationen planeras för att undvika bland annat blödningskomplikationer? Följ patientfallet om Erik här.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.