Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kirurgi

Checklista: Minska risken för perioperativ hypotermi vid operation

Perioperativ hypotermi är ett vanligt dilemma vid operationssituationer och med detta följer tyvärr flertalet komplikationer. Men med rätt kunskap och genomtänkta preventiva åtgärder går det att minska risken.


Lovisa
Publicerad den: 2019-12-09

Checklista: Minska risken för perioperativ hypotermi vid operation
Annons

Perioperativ hypotermi är en vanlig men inte desto mindre allvarlig komplikation vid anestesi och kirurgi. Med en sjunkande kroppstemperatur följer en generell reducering av livsviktiga funktioner, inte mist när det gäller påvekan på cirkulation, immunförsvar och koagulation. Anestesi-inducerad hypotermi kan med andra ord påverka läkningsförmågan negativt och på så vis öka risken för infektion.
 

För att minska risken för omfattande temperatursänkning och förhindra de negativa följderna, så finns det flera åtgärder att vidta – inte minst förebyggande sådana. Här är i korta drag några viktiga saker att ha med sig både inför, under och efter operation. 

Håll koll på riskpatienter

Det finns flera olika faktorer bakom en förhöjd risk för hypotermi. Exempelvis ligger patienter med redan från början låg temperatur också i riskzonen för komplikation vid operation till följd av hypotermi. Även äldre räknas som riskpatient i och med deras generellt nedsatt termoregulatorisk förmåga. Samma sak gäller personer med låg kroppsvikt. 

Ytterligare tillstånd att beakta särskilt är de relativt vanliga sjukdomar som alzheimers, diabetes och psoriasis vilka också på olika sätt kan leda till nedsatt förmåga till temperaturreglering.

Kontrollera temperatur under utförandet

Redan vid ankomst till mottagningen ska temperaturmätning ske på samtliga patienter. Detta görs sedan kontinuerligt under hela operationen.Vid mer omfattande ingrepp bör temperaturen kontrolleras upp till var 30:e minut. Mätningen fortsätter även postoperativt fram tills det att patienten nått minst 36 grader.

Aktiv förvärmning

Ny forskning visar att aktiv förvärmning är en viktig del för att förebygga hypotermi. För detta finns flera olika hjälpmedel så som värmemadrasser och självbärande filtar. Oavsett vad som används bör dock värmetillförseln påbörjas innan kroppstemperaturen har hunnit sjunka. Det är alltid svårare att vända ett förlopp med en redan låg kroppstemperatur än att förebygga ett temperaturfall. 

Även de intravenösa vätskor som används bör hålla en temperatur på 37 grader när den passerar in i patienten.

Så lite naket som möjligt 

I dessa situationer är det så lite hud som möjligt som ska blottas. Klä in patienten ordentligt en bra stund innan operation. Patienten kan exempelvis skyddas med hjälp av isolerande kläder som vämebevarande mössa och strumpor.
Är du nyfiken på att lära dig mer om de förebyggande åtgärderna? Gå vidare till NetdoktorPro:s fortbildning >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.