Gallstenar som blockerar ductus choledochus samt ductus cysticus

Gallstenar blockerar ductus choledochus / cysticus

I rutan, gallstenar som blockerar ductus choledochus samt ductus cysticus.

Gallsten (medicinsk översikt) »