Gallstenar som blockerar ductus choledochus samt ductus cysticus

Gallstenar som blockerar ductus choledochus samt ductus cysticus

I rutan gallstenar som blockerar ductus choledochus samt ductus cysticus. Illustration: Stina Branting

Gallsten (medicinsk översikt) »

Annons