Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Febril urinvägsinfektion/pyelonefrit hos kvinnor


Uppdaterad den: 2021-02-22

Annons

Bakgrund

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.
 • Febril UVI och pyelonefrit:
  • Pyelonefrit är en infektion i de övre urinvägarna, det vill säga i njurparenkymet och njurbäckenet
  • Eftersom pyelonefrit ibland inte ger symtom från de övre urinvägarna är begreppet febril UVI mer akdevat

Epidemiologi

 • Det finns ingen aktuell svensk dokumentation om prevalens/incidens av pyelonefrit hos kvinnor inom primärvården.

Etiologi och patogenes

 • E. coli orsakar ungefär 90 % av pyelonefriter hos kvinnor (samhällsförvärvade).
 • Vid febril UVI uppstår såväl en lokal som en systemisk inflammatorisk reaktion.
 • Det är i regel en uppåtstigande infektion från de nedre urinvägarna, men pyelonefrit som komplikation till akut cystit är mycket ovanligt vid okomplicerad akut cystit hos kvinnor (0,5−2,6 %).
 • Hematogen spridning till njurbäcken/njure förekommer sällan, och oftast hos immunsupprimerade och kroniskt sjuka patienter.
Annons
Annons

ICD-10

 • N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit

Anamnes

 • Typiska symtom är feber, frossa och flanksmärta; feber kan saknas tidigt i förloppet.
 • Hos äldre är lägre feber och avsaknad av flanksmärta vanligt.
 • Allmän sjukdomskänsla, illamående och kräkningar förekommer.
 • Symtom från de nedre urinvägarna, såsom dysuri, trängningar och frekventa miktioner förekommer, men saknas hos ungefär en tredjedel av patienterna med pyelonefrit.
 • Smärtor i lumbalregionen förekommer.
 • Symtom från övre urinvägar kan vara saknas, särskilt hos äldre personer och patienter med nedsatt immunförsvar.

Kliniska fynd

 • Feber över 38 grader och varierande grad av nedsättning av allmäntillståndet.
 • Dunk-/palpationsömhet över njurlogen är ett typiskt fynd men det är vanligt att fyndet saknas hos äldre.

Utredning av febril UVI/pyelonefrit hos kvinnor

 • CRP är i regel förhöjt. Vanligtvis också leukocytos, efterhand också förhöjd SR.
 • Kreatinin.
 • U-sticka.
 • U-odling.
 • Vid misstanke om avflödeshinder eller vid terapisvikt:
  • Möjliga undersökningar är ultraljud, DT och MRT
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Appendicit
 • Akut bäckeninfektion 
 • Extrauterin graviditet
 • Kolecystit 
 • Pankreatit
 • Divertikulit
 • Pneumoni i underloben

Behandling av febril urinvägsinfektion/pyelonefrit hos kvinnor

 • Behandlingen vid febril UVI består av antibiotika och eventuellt smärtstillande läkemedel.

Läkemedelsbehandling

Läkemedel Dosering Behandlingstid (dygn) Kommentar
Ciprofloxacin 500 mg x 2 7  
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg x 2 10 Om inte resistens föreligger
Ceftibuten 400 mg x 1 10 Andrahandsval, licenspreparat
Cefixim

200 mg x 2 eller
400 mg x 1

10 Tredjehandsval, licenspreparat 

Komplikationer

 • Urosepsis med chock.
 • Abscessbildning.
 • Konkrementbildning/stensjukdom.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Vid tidig diagnos och rätt behandling är prognosen god, förbättring inom 48–72 timmar kan förväntas.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.