Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Hyperparatyreoidism

Sjukdomen innebär en överproduktion av paratyroideahormon. I de flesta fall är de kliniska fynden få men i långt gångna fall kan patienten få njursymtom och osteoporos-tecken.


Uppdaterad den: 2019-12-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Karakteriseras av hyperkalcemi och eventuellt förhöjda PTH-värden.

Epidemiologi

 • Sannolikt ett underdiagnostiserat tillstånd, men diagnosen verkar sättas oftare numera vid påvisning av förhöjt kalcium utan symtom.
 • Är den tredje vanligaste endokrina sjukdomen.
 • Incidensen ökar med åldern och tillståndet är vanligast för personer över 50 år.
 • Vanligare för kvinnor än för män.

Etiologi och patogenes

 • Sekretion och tillverkning av PTH kontrolleras av hur stor mängd joniserat calcium som cirkulerar.
 • Om mängden joniserat calcium höjs, trycks PTH-sekretionen ned. Går mängden PTH upp, minskar joniserat calcium.
 • På samma sätt är vitamin D-nivån reglerad (1,25­-dihydroxyvitamin D).
 • Det normala feedbacksystemet är förlorat vid hyperparatyreodism till följd av ökad paratyroideal massa eller minskat receptoruttryck.
 • Detta orsakar störningar i nivåerna vilket kan ge olika komplikationer i form av njursvikt eller osteoporos exempelvis.

ICD-10

 • E21 Hyperparatyreoidism (överfunktion av bisköldkörtel) och andra sjukdomar i bisköldkörtlarna
  • E21.0 Primär hyperparatyreoidism
  • E21.1 Sekundär hyperparatyreoidism som ej klassificeras annorstädes
  • E21.2 Annan hyperparatyreoidism
  • E21.3 Hyperparatyreoidism, ospecificerad
  • E21.4 Andra specificerade sjukdomar i bisköldkörtlarna
  • E21.5 Sjukdom i bisköldkörtlarna, ospecificerad

Behandling av hyperparatyroidism

 • Kirurgisk behandling är fortfarande den enda botande behandlingen.

Egenbehandling

 • Patienter med lindring, asymtomatisk hyperkalcemi råds att hålla sig aktiva, undvika stillasittande och dricka tillräckligt med vätska.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns inga kurativa läkemedel, operation är det enda kurativa.
 • Cinacalet:
  • Används till patienter med påtaglig hyperkalcemi som inte kan opereras
 • Evidensen på lång sikt är tunn.
 • Bisfosfonater:
  • Patienter med osteoporos som inte kan genomgå kirurgi kan behandlas med bisfosfonater
  • Bör inte ges till patienter som har inplanerad operativ åtgärd

Annan behandling

 • Operation, antingen öppen eller minimalt invasiv.

Komplikationer

 • Njurar och urinvägar:
  • Njurarna är det primära organet som drabbas vid primär hyperparatyroidism
  • Hypercalciuria och njursten ses mest följt av UVI, hydronefros och njursvikt
 • Idag när man upptäcker sjukdomen tidigare ses dessa komplikationer alltmer sällan, men mäter man exempelvis njurfunktionen hos asymtomatiska patienter är den lätt nedsatt jämfört friska personer.
 • Skelett:
  • Obehandlad eller konservativt behandlad hyperparatyroidism är förknippat med lägre mineraltäthet
  • Osteoporos och frakturer kan ses

Prognos

 • Beror på orsak.
 • Korrelerar starkt med graden av njurpåverkan.

Annons
Annons
Annons

Annons