Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Hyperparatyreoidism


Uppdaterad den: 2023-01-26
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Bakgrund

 • Karakteriseras av hyperkalcemi och eventuellt förhöjda PTH-värden.

Epidemiologi

 • Sannolikt ett underdiagnostiserat tillstånd, men diagnosen verkar sättas oftare numera vid påvisning av förhöjt kalcium utan symtom.
 • Är den tredje vanligaste endokrina sjukdomen.
 • Incidensen ökar med åldern och tillståndet är vanligast för personer över 50 år.
 • Vanligare för kvinnor än för män.

Etiologi och patogenes

 • Sekretion och tillverkning av PTH kontrolleras av hur stor mängd joniserat calcium som cirkulerar.
 • Om mängden joniserat calcium höjs, trycks PTH-sekretionen ned. Går mängden PTH upp, minskar joniserat calcium.
 • På samma sätt är vitamin D-nivån reglerad (1,25­-dihydroxyvitamin D).
 • Det normala feedbacksystemet är förlorat vid hyperparatyreodism till följd av ökad paratyroideal massa eller minskat receptoruttryck.
 • Detta orsakar störningar i nivåerna vilket kan ge olika komplikationer i form av njursvikt eller osteoporos exempelvis.
Annons
Annons

ICD-10

 • E21 Hyperparatyreoidism (överfunktion av bisköldkörtel) och andra sjukdomar i bisköldkörtlarna
  • E21.0 Primär hyperparatyreoidism
  • E21.1 Sekundär hyperparatyreoidism som ej klassificeras annorstädes
  • E21.2 Annan hyperparatyreoidism
  • E21.3 Hyperparatyreoidism, ospecificerad
  • E21.4 Andra specificerade sjukdomar i bisköldkörtlarna
  • E21.5 Sjukdom i bisköldkörtlarna, ospecificerad

Behandling av hyperparatyroidism

 • Kirurgisk behandling är fortfarande den enda botande behandlingen.

Egenbehandling

 • Patienter med lindring, asymtomatisk hyperkalcemi råds att hålla sig aktiva, undvika stillasittande och dricka tillräckligt med vätska.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns inga kurativa läkemedel, operation är det enda kurativa.
 • Cinacalet:
  • Används till patienter med påtaglig hyperkalcemi som inte kan opereras
 • Evidensen på lång sikt är tunn.
 • Bisfosfonater:
  • Patienter med osteoporos som inte kan genomgå kirurgi kan behandlas med bisfosfonater
  • Bör inte ges till patienter som har inplanerad operativ åtgärd
Annons
Annons

Annan behandling

 • Operation, antingen öppen eller minimalt invasiv.

Komplikationer

 • Njurar och urinvägar:
  • Njurarna är det primära organet som drabbas vid primär hyperparatyroidism
  • Hypercalciuria och njursten ses mest följt av UVI, hydronefros och njursvikt
 • Idag när man upptäcker sjukdomen tidigare ses dessa komplikationer alltmer sällan, men mäter man exempelvis njurfunktionen hos asymtomatiska patienter är den lätt nedsatt jämfört friska personer.
 • Skelett:
  • Obehandlad eller konservativt behandlad hyperparatyroidism är förknippat med lägre mineraltäthet
  • Osteoporos och frakturer kan ses

Prognos

 • Beror på orsak.
 • Korrelerar starkt med graden av njurpåverkan.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons