Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Akillestendinopati


Uppdaterad den: 2022-04-20

Annons

Bakgrund

 • Inflammation/tendinos runt hälsenan och/eller dess senskida.
 • Indelningen beror på den påverkade delen av akillessenan:
  • Tendinopati i distala fästet
  • Tendinopati i mittdelen
  • Paratendinopati, senskida och närliggande strukturer

Epidemiologi

 • Livstidsprevalens 2,35 per 100 000, högre hos idrottande personer, upp till 24 %.
 • Tendinopati i mittdelen är vanligast.
 • Vanligast hos personer mellan 30–55 år.

Etiologi och patogenes

 • Akut tendinopati beror oftast på inflammation:
  • Uppstår ofta efter förändringar i aktivitetsnivå, användning av dåliga skor eller träning på ogynnsamt underlag
 • Kronisk tendinopati beror vanligen på degenerativa förändringar utan tecken på inflammation:
  • Uppstår när kroppen inte förmår att läka små skador på hälsenan
  • Behöver inte vara symtomatiskt
 • Multifaktoriell genes:
  • Överbelastning (otillräcklig uppvärmning, plötslig belastning hos otränad person)
  • Felställningar i fotleden
  • Kroniska sjukdomar, såsom diabetes, dyslipidemi, hypertoni och övervikt/fetma
  • Läkemedel
Annons
Annons

ICD-10

 • M76.6 Akillestendinit

Anamnes

 • Symtom:
  • Vid distal tendinopati framför allt stelhet, smärta och svullnad över senfästet, där senan fäster i calcaneusbenet
  • Vid tendinopati i mittdelen uppstår stelhet, smärta och svullnad generellt eller mer lokaliserad 2–6 cm proximalt om calcaneusfästet
 • Utlösande/lindrande faktorer:
  • Typiskt börjar smärtan i samband med fysiska aktivitet (till exempel joggning) och den minskar i vila
  • Ändrad träning? Byte av skor? 

Kliniska fynd

 • Inspektion:
  • Erytem, ödem
  • Felställningar i fotleden
 • Palpation:
  • Hälsenan kan palperas förtjockad och öm, särskilt runt senfästet vid calcaneus
  • Vid långvariga problem kan det i vissa fall palperas knutor i senvävnad som representerar intratendinösa degenerativa förändringar (förkalkningar)
 • Funktionsundersökningar:
  • Positiv isometrisk test vid plantarflexion, eventuellt också smärta vid passiv dorsalflexion
  • Tågång är smärtsamt
  • Tåhävningar eller hopp på benen med hälarna lyfta från marken kan ge information om smärta/funktion

Utredning av akillestendinopati

 • Vanligen ställs diagnosen med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Ultraljud och MRT kan övervägas i oklara fall.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Akillesseneruptur
 • Retrocalcaneal bursit
 • Ytlig bursit
 • Bakre impingement i fotleden
 • Haglunds häl
 • Apofysitis calcanei, Severs sjukdom
 • Paratendinit

Behandling av akillestendinopati

 • Fysioterapi är den primära behandlingsrekommendationen.
 • Övriga behandlingsmetoder:
  • Stretchning, stötvågsbehandling
  • Korrigering av utlösande faktorer såsom överpronation och träningsfel hos idrottare
  • Korrekta skor
  • Operation

Egenbehandling

 • Minskad aktivitet bestäms av omfattningen och varaktigheten av smärta
 • Anpassning av skor:
  • Säkerställ god stötdämpande häluppbyggnad i skon
  • En innersula (klackförhöjning) kan prövas

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-preparat: 
  • Har ingen bevisad effekt vid kronisk akillestendinopati
  • Kan provas vid samtidig bursit eller paratendinit
 • Lokal kortisoninjektion rekommenderas inte.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Excentrisk träning:
  • Enkel utsträckande (muskelforlängande, excentrisk) träning ger bra effekt
  • 3–6 månaders träningsprogram är ofta nödvändigt
  • Har bäst effekt vid tendinopati i mittdelen
  • Kan med fördel kombineras med koncentrisk träning
  • Viss smärta kan uppstå vid träningen
 • Annan icke-kirurgisk behandling:
  • Stötvågsbehandling kan eventuellt ha effekt
  • Akupunkt och laser kan prövas (svag evidens)
  • Ultraljud, plasmainjektion och tvärfriktionsmassage har otillräcklig evidens
 • Kirurgi:
  • Kirurgi kan övervägas från cirka 3–6 månaders duration
  • Longitudinal tenotomi och débridement är vanliga metoder
  • Har god effekt hos >70 %, men komplikationer till kirurgi är inte ovanliga

Komplikationer

 • Kroniska besvär.
 • Senruptur (ovanlig komplikation till tendinopati).

Prognos

 • De flesta blir helt återställda inom 3 månader till år. 
 • Aktiva idrottare har en hög recidivfrekvens. 

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.