Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Balanit och balanopostit


Uppdaterad den: 2024-01-08

Annons

Bakgrund

 • Balanit:
  • Inflammation av ollonet (glans)
 • Balanopostit:
  • Inflammation av ollon och förhud
  • Inte sällan används ordet balanit synonymt med balanopostit
 • Andra former:
  • Plasmacellsbalanit:
   • Kallas även för Zoons balanit (ovanligt)
  • Balanitis circinata:
   • Delsymtom av reaktiv artrit

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd i primärvården:
  • Särskilt vanligt hos pojkar
  • Vanligare hos personer med dålig hygien
 • Mycket ovanligare hos personer utan förhud/omskurna.

Etiologi och patogenes

 • Balanit uppstår oftast till följd av trång förhud, dålig hygien eller genom överdriven tvätt/kemisk retning.
 • Det finns dock många orsaker och orsakerna kan delas upp i infektiösa, dermatologiska, maligna och premaligna orsaker:
  • Intertrigo är vanligast (irritation på grund av att hud ligger mot hud)
  • Candidainfektion är vanligt (kan vara ett tecken på oupptäckt diabetes)
  • Streptokockinfektion
  • Gonorré och klamydia kan ge balanit
  • Ett flertal hudsjukdomar såsom psoriasis och eksem kan manifestera sig som balanit
  • Premaligna och maligna tillstånd kan ge en balanitbild (främst >50 år)
Annons
Annons

ICD-10

 • N48.1 Balanopostit (Balanit):
  • N48.1W Annan och ospecificerad balanopostit

Anamnes

 • Symtomen varierar, beroende på bakomliggande orsak:
  • Smärtor, obehag, brännande känsla eller klåda
  • Ilsket röd slemhinna, svullnad
  • Utslag, beläggning
  • Flytning, illaluktande flytning talar för anaeroba bakterier
  • Ulceration (allvarligare fall)
 • Information om eventuell orsak?
  • Relation till friktion, kemisk retning
  • Riskbedömnnig för STI
  • Tidigare/nuvarande sjukdomar (dermatologiska sjukdomar, läkemedel)

Kliniska fynd

 • Se även Anamnes.
 • Erytem/ödem med beläggning, flytning eller pusutveckling:
  • Erytemet förekommer ofta punkt- eller fläckvis vid intertrigo och svampinfektion
 • Hos barn ser man ofta fimos.
 • Plasmacellsbalanit:
  • Ofta glänsande erytematösa områden som är välavgränsade
 • Hos äldre män kan orsaken vara en urininkontinens (irritation) eller underliggande peniscancer (svullna lymfkörtlar i ljumsken?).
 • Tecken på andra dermatologiska sjukdomar (plaque, ärrbildning, ulcerationer, papler, blåsor, tumörer).
 • Se även bilder på Dermnet.

Utredning av balanit

 • Utredningen baseras i vanliga fall på anamnes och kliniska fynd.
 • Odling kan utföras vid flytning/pusutveckling.
 • Eventuellt plasmaglukos.
 • Eventuellt provtagning för STI.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Differentialdiagnosen är bred. Se även Etiologi och patogenes.

Behandling av balanit

 • Behandlingen beror på den bakomliggande orsaken.

Egenbehandling

 • Liknar behandling av intertrigo:
  • God hygien
  • Undvika alltför hög fuktighet – noggrann torkning
  • Undvika friktion
  • Undvika kemisk retning (tvål, parfym, deodorant) framför allt vid pågående inflammation av huden
  • Undvika att huden ligger mot hud

Läkemedelsbehandling

Intertrigo/intertriginöst eksem

 • Frekvent behandling med mjukgörande.
 • Behandling med hydrokortison 1 % kräm 1–2 gånger dagligen tills symtomen försvinner.

Misstänkt candidabalanit

 • Behandling med mikonazol eller klomitrazol (kräm) eller mikanozol + hydrokortison eller triamcinolon (finns i färdiga kombinationer):
  • 2 gånger dagligen i en vecka, därefter 1 gång dagligen i 1 vecka, veckan därpå några gånger i veckan alternativt 2 gånger dagligen i 7–14 dagar
 • Behandling av partner krävs inte.

 Bakteriella infektioner

 • Vid misstänkt anaerob infektion:
  • Metronidazol 400–500 mg x 2 i en vecka, alternativt amoxicillin/klavulansyra 250/125 mg x 3 i en vecka
 • Vid misstänkt aerob infektion:
  • Vid kraftig infektion behandling med fenoximetylpenicillin i 10 dagar (såsom vid hudinfektion) 
  • Eventuellt lokalbehandling med antibiotika

Plasmacellsbalanit

 • Behandling med kortisonkräm kan prövas, eventuellt med antibakteriell tillsats. Ett alternativ är behandling med pimekrolimus.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Återkommande besvär kan vara indikation för kirurgisk korrigering.

Komplikationer

 • Fimos, vid långvarig eller frekvent balanit.
 • Meatusstenos med urologiska konsekvenser.
 • Utveckling av malignitet vid premaligna tillstånd.

Prognos

 • Beror på bakomliggande orsak.
 • Prognosen är i allmänhet god vid candidainfektion eller bakteriell infektion.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.