Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Balanit


Uppdaterad den: 2019-10-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Balanit:
  • Inflammation av ollonet (glans)
 • Balanopostit:
  • Inflammation av ollon och förhud
  • Inte sällan används ordet balanit synonymt med balanopostit
 • Andra former:
  • Plasmacellsbalanit:
   • Kallas även för Zoons balanit (ovanligt)
  • Balanitis circinata:
   • Delsymtom av reaktiv artrit

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd i primärvården:
  • Särskilt vanligt hos pojkar
  • Vanligare hos personer med dålig hygien
 • Mycket ovanligare hos personer utan förhud/omskurna.

Etiologi och patogenes

 • Balanit uppstår oftast till följd av trång förhud, dålig hygien eller genom överdriven tvätt/kemisk retning.
 • Det finns dock många orsaker och orsakerna kan delas upp i infektiösa, dermatologiska, maligna och premaligna orsaker:
  • Candidainfektion är vanligast (kan vara ett tecken på oupptäckt diabetes)
  • Streptokockinfektion är också relativt vanligt
  • Gonorré och klamydia kan ge balanit
  • Ett flertal hudsjukdomar såsom psoriasis och eksem kan manifestera sig som balanit
  • Carcinoma in situ och andra premaligna och maligna tillstånd kan ge en balanitbild

ICD-10

 • N48.1 Balanopostit (Balanit):
  • N48.1W Annan och ospecificerad balanopostit

Anamnes

 • Smärtor, obehag, brännande känsla eller klåda.
 • Ilsket röd slemhinna, svullnad.
 • Utslag, beläggning.
 • Flytning.
 • Ulceration (allvarligare fall).
 • Relation till friktion, kemisk retning.
 • Riskbedömnnig för STI.
 • Tidigare/nuvarande sjukdomar (dermatologiska sjukdomar, läkemedel).

Kliniska fynd

 • Erytem/ödem med beläggning, flytning eller pusutveckling
  • Erytemet förekommer ofta punkt- eller fläckvis
 • Hos barn ser man ofta fimos.
 • Hos äldre män kan orsaken vara en urininkontinens (irritation) eller underliggande peniscancer (svullna lymfkörtlar i ljumsken?).
 • Tecken på andra dermatologiska sjukdomar (plaque, ärrbildning, ulcerationer, papler, blåsor, tumörer).

Utredning av balanit

 • Utredningen baseras i vanliga fall på anamnes och kliniska fynd.
 • Odling kan utföras vid flytning/pusutveckling.
 • Eventuellt plasmaglukos.
 • Eventuellt provtagning för STI.

Differentialdiagnoser

 • Differentialdiagnosen är bred. Se även Etiologi och patogenes.

Behandling av balanit

 • Egenbehandling är viktigast hos barn.
  • Vid fimos kan behandling med starka kortisonsalvor vara indicerade
 • Ofta handlar det om intertrigo (inflammatorisk process som föreligger på hudytor som ligger an mot varandra) och behandling av balanit liknar behandling av intertrigo.
 • Ibland kan kortikosteroider eller antimykotika vara indicerat.
 • Behandlingen beror på den bakomliggande orsaken.

Egenbehandling

 • Smärtlindring (vid behov) med paracetamol och/eller NSAID.
 • Fimos (barn):
  • Sittbad i ljummet vatten med någon droppe tvål 1-3 gånger dagligen cirka 10-15 minuter per gång
  • Möjligen försiktig sköljning under förhuden med en stor spruta
  • Barnet kan också kissa i badvatten om kissning ger besvär
 • Undvika vidare retning av området:
  • Alltför hög fuktighet – noggrann torkning
  • Friktion
  • Kemisk retning (tvål, parfym, deodorant)

Läkemedelsbehandling

 • Empirisk läkemedelsbehandling med antiinflammatorisk och antimykotisk effekt rekommenderas om ingen misstanke finns om specifik genes:
  • Behandling med mikonazol (kräm) eller mikanozol + hydrokortison eller triamcinolon (finns i färdiga kombinationer)
  • Dosering:
   • Två gånger dagligen i en vecka, därefter en gång dagligen i en vecka, veckan därpå några gånger i veckan
 • Ibland kan behandling med antimykotika av partner övervägas för att minska exponeringen för Candida.
 • Antihistaminer kan användas vid klåda.

Annan behandling

 • Återkommande besvär kan vara indikation för kirurgisk korrigering.

Komplikationer

 • Fimos, vid långvarig eller frekvent balanit.
 • Meatusstenos med urologiska konsekvenser.
 • Utveckling av malignitet.

Prognos

 • Beror på bakomliggande orsak.
 • Prognosen är i allmänhet god, men tillståndet har en tendens till att recidivera:
  • Ökad risk vid hiv-infektion och patienter med diabetes

Annons
Annons
Annons

Annons