Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Vårtor på händer och fötter


Uppdaterad den: 2018-07-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Vårtor, verruca vulgaris, är den kutana manifestationen av humant papillomvirus (HPV).1
 • Icke-genitala vårtor är mycket vanliga, godartade och oftast självbegränsande.2
 • När epidermala celler infekteras med HPV resulterar det i cellproliferation och en förtjockad vårtpapel i huden.1
 • Händer och fötter är de vanligaste lokalisationerna.

Förekomst

 • Vårtor är sällsynta före femårsåldern.
 • Hos skolbarn är prevalensen av hand- och fotvårtor 3,9–4,9 % (brittiska data) och är vanligast i 12–16-årsåldern.3
 • Vårtor är mera sällsynta hos vuxna.4

Etiologi och patogenes

 • Verruca vulgaris orsakas av smitta med humant papillomvirus (HPV):1
  • Mer än 150 olika genotyper har identifierats. HPV 1, 2, 4, 27 och 57 är mest förekommande i vanliga vårtor, medan HPV 3 och 10 är vanlig orskak till platta vårtor (verruca plana)5 
  • Inokulation sker troligen genom att virus tränger in genom minimala hudskador
 • Vårtor varierar i utseende, storlek, form och behandlingsrespons beroende på vilken typ av epitel som drabbats.6
 • Smitta:
  • Sker vid direkt eller indirekt kontakt
  • Vårtor kan sprida sig genom autoinokulation vid kliande, rakning eller hudskador
  • Risken för att få fotvårtor verkar vara större när en person går barfota i våta miljöer (till exempel på badhus)7
  • Personer som hanterar kött löper ökad risk att få vårtor på händerna8
  • Nagelbitare har ofta multipla vårtor runt naglarna

Predisponerande faktorer

 • Immunsuppression

ICD-10

 • B07 Virusvårtor

ICD-10 Primärvård

 • B07- Virusvårtor

Diagnos

Anamnes

 • Personer med vårtor kan smitta andra.
 • Vårtor kan vara smärtsamma beroende på lokalisation, till exempel på fotsulorna och nära naglarna.
 • Vårtor kan upplevas som socialt oacceptabla när de sitter på synliga ställen som till exempel på händerna och i ansiktet.7

Kliniska fynd

 • Diagnosen ställs på den typiska kliniska bilden.9
 • Det skiljs mellan vanliga, periunguala, platta, filiforma och plantara vårtor.
 • Vanliga vårtor:
  • Har ojämn yta, är kupolformade och kan förekomma var som helst på kroppen
  • Multipla vårtor är vanligt
  • Vårtorna kan vara hårda och täckande på exponerade hudytor
 • Periunguala vårtor:
  • Sitter vid nagelranden
  • Är ofta inte så uppstående
  • Kan i vissa fall påverka nageln
 • Platta vårtor:
  • Är jämna, släta varianter av vanliga vårtor och 2–4 mm i diameter
  • De är vanligast i ansiktet och på extremiteterna hos barn och på nedre delen av underbenen på kvinnor, dit de kan sprida sig vid rakning10
 • Filiforma vårtor:
  • Är vanliga i ansiktet
 • Plantara vårtor:
  • Sitter på fotsulorna
  • Växer gärna inåt och kan likna liktornar
  • Är ofta multipla, hårda och kan vara smärtsamma, som att ha en "sten i skon"
Vårtor, periunguala
Vårtor, plantara

När remittera?

 • Remiss till hudspecialist:
  • Vid misstanke om malignitet.
  • Vårtor hos tranplanterade eller immunsupprimerade patienter.
  • Vid stora och utbredda vårtor med svåra symtom.
Annons
Annons

Behandling

Behandlingsmål

 • Eventuellt borttagning av vårtorna.

Behandlingen i korthet

 

 • I första hand egenvård. Om vårtorna inte orsakar obehag är behandling inte nödvändig.
 • Salicylsyra:
  • En Cochranerapport (2012) konkluderar att salicylsyra har en något bättre effekt än placebo4
 • Kryoterapi:
  • En Cochranerapport (2012) konkluderar att kryoterapi sammantaget inte är bättre än placebo, åtminstone inte för fotvårtor:4
 • Salicylsyra och kryoterapi i kompbination:4
 • Placeboeffekten:
  • Spontan tillbakabildning är vanligt. I en metaanalys var genomsnittlig läkningsfrekvens i placebogrupperna 27 % (variation 0–73 %) efter en genomsnittlig observationstid på 15 veckor11

Egenbehandling

 • Receptfria preparat från apoteket.
 • Silvertejp?
  • Täckning av vårtan med silvertejp visade i en RCT bättre effekt än kryoterapi:12
   • I studien ingick täckning med silvertejp i upp till 2 månader, men de flesta som svarade på behandlingen blev bättre inom 1 månad
  • Två andra andra studier kunde dock inte påvisa bättre effekt än placebo4

Läkemedelsbehandling

 • Salicylsyrapreparat:4
  • Kombinerar ocklusiv behandling med keratolys:
   • Olika preparat finns att köpa receptfritt på apotek
  • Patienten måste följa bruksanvisningen och inte sluta för tidigt
  • Alla vårtorna bör täckas över för att minska smittspridning
  • Har bäst evidens för behandlingseffekt4

Annan behandling

Kryoterapi

 • Leder till vävnadsdestruktion i vårtan. Behandlingen måste oftast upprepas.
 • En RCT visade bättre effekt än lokal salicylsyrabehandling för vårtor på händerna:13
  • Flytande kväve gavs varannan vecka tills läkning uppnåddes och jämfördes med daglig egenbehandling med salicylsyrapreparat – 13 veckors uppföljning
  • Läkningsfrekvensen var 39 % vid kryobehandling, 24 % i salicylsyragruppen och 16 % i gruppen som avvaktade
  • För fotvårtor fanns det inga signifikanta skillnader i behandlingseffekt mellan grupperna
 • Två frysbehandlingar vid samma läkarbesök verkar vara bättre än en när det gäller fotvårtor, men det är liten skillnad på resultatet av en respektive två frysbehandlingar på handvårtor.14
 • Kortare intervall än 2–3 veckor mellan behandlingarna ökar obehaget med behandlingen och ger inte ökad tillbakagång av vårtorna.11
 • Frysning kan vara smärtsam och bör därför undvikas hos de yngsta barnen.
 • Om patienten har många vårtor kan läkaren nöja sig med att frysbehandla några få vårtor och hoppas att stimulering av immunsystemet efterhand leder till att alla vårtorna försvinner.
 • Receptfria preparat för egenbehandling med kemisk frysning är inte jämförbara med flytande kväve vad gäller effekt.

Kirurgisk behandling

 • Excision eller elektrokyrettage:
  • Används i liten omfattning
  • Behandlingen ger ärr och rekommenderas inte på fotsulorna
  • Ofta lång återhämtning innan såret har läkt
 • Laserbehandling:
  • Kan riktas selektivt mot blodkärl i vårtan15
  • Kauterisation av vårtan leder till nekrotisering
  • Efter 2–3 behandlingar är läkningsfrekvensen 48–93 %16-18
  • Metoden betraktas som andra- eller tredjehandsbehandling7

Förebyggande åtgärder

 • Om en person har fotvårtor bör dessa täckas, när hen går barfota på våta golv.

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vårtorna fortsätter ofta öka i storlek och utbredning och bli mer resistenta mot behandling med tiden.19

Prognos

 • Nya vårtor verkar vara tre gånger så vanliga hos personer som redan har vårtor jämfört med hos personer som inte har vårtor.20
 • I en metaanalys var genomsnittlig läkningsfrekvens i placebogrupper 27 % (variation 0–73 %) efter en genomsnittlig observationstid på 15 veckor.11
 • Observationsstudier har visat att hälften av alla hudvårtor försvinner av sig själva inom 1 år och 2/3 inom 2 år.20-21
 • I en studie försvann 95 % av vårtorna hos skolbarn inom en femårig observationsperiod.3

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Allmänläkaren ska tillsammans med patienten bedöma om behandling behövs eftersom tillståndet är godartat, självbegränsande och ofta självläkande.
 • Vårtbehandling är tidskrävande och kan vara tålamodsprövande för patienten. Det är viktigt att behandlingen inte blir besvärligare än problemet.
 • De flesta vårtor spontanläker, hälften inom 1 år och 2/3 inom 2 år.
 • Vårtor smittar lättare i fuktig miljö och när huden blir uppluckrad av fukt.
 • I bad och dusch kan personen skydda sig genom att använda badtofflor
 • Nya vårtor smittar mest.

Skriftlig patientinformation

Bilder

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons