Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Barretts esofagus


Uppdaterad den: 2023-02-08

Annons

Bakgrund

 • Barretts esofagus är ett tillstånd där en intestinal typ av cylinderepitel (intestinal metaplasi) har ersatt det normalt förekommande flerlagrade skivepitelet i den distala delen av esofagus.

Epidemiologi

 • Prevalensen var i en svensk studie 1,6 %, varav 40 % var symtomfria.
 • Män verkar ha högre risk att drabbas än kvinnor.
 • Prevalensen ökar med åldern.

Etiologi och patogenes

 • Barretts esofagus uppstår oftast som en relativt ovanlig komplikation till långvarig refluxsjukdom.
 • Exponering av esofagusepitelet för syra skadar epitelet och ger kronisk esofagit.
 • Det skadade området läker i en metaplastisk process där ett skivepitel i flera lager ersätts av ett cylinderepitel i ett lager.
 • Risk för utveckling av adenocarcinom:
  • Olika studier har funnit en årlig incidens från 0,12–0,80 %
Annons
Annons

ICD-10

 • K22.7 Barretts esofagus

Anamnes och kliniska

 • De flesta har symtom på refluxsjukdom i form av sura uppstötningar, halsbränna och svidande smärtor i epigastriet, men vissa är asymtomatiska.
 • Dysfagi, blödning och viktminskning är varningssymtom som kräver endoskopi snarast, annars finns inga klara kliniska kriterier för vem som bör misstänkas ha Barretts esofagus.
 • Se också misstanke enligt Standardiserat vårdförlopp för matsrups-och magsäckscancer.

Utredning av Barretts esofagus

 • Diagnosen kan vanligen ställas endoskopiskt när Z-linjen (övergångszonen mellan cylinderepitel och skivepitel) ligger ovanför kardia och utbredning beskrivs enligt Prag-klassifikationen (cirkulär utbredning proximalt i cm samt utbredning av tungor av Barrettslemhinna).
 • Säker diagnos och påvisning av dysplasiutveckling kräver multipla biopsier eller PAD från mukosarecesserade slemhinneförändringar vid resektionsbehandling.
 • Dysplasigraden ska bekräftas med second opinion.

Differentialdiagnoser

 • Gastroesofageal refluxsjukdom
 • Esofaguscancer
Annons
Annons

Behandling vid Barrets esofagus

Läkemedelsbehandling

 • Protonpumpshämmare kan minska risken för cancerutveckling:
  • Dosering som är tillräcklig för att uppnå symtomkontroll av gastroesofagal reflux rekommenderas
 • NSAID och statiner?
  • Risk för adenomcarcinom i matstrupen vid Barretts esofagus minskar med NSAID:
   • NSAID kan dock inte generellt rekommenderas på grund av biverkningar
  • En prospektiv multicenterstudie på 570 patienter med Barretts esofagus påvisade minskad risk för neoplastisk progression för både NSAID och statiner. Kombinationsbehandling med NSAID och statiner hade dessutom additiv effekt

Endoskopisk behandling

 • Resektion:
  • Slemhinna avlägsnas ned till submukosanivå.
 • Ablation (destruktion) av slemhinna – många tekniker används:
  • Radiofrekvensablation, elektrokoagulering, laserbehandling, argonplasmakoagulering, fotodynamisk terapi, kryoterapi.

Förebyggande åtgärder

 • Se flödesschema för sekundärförebyggande kontroller (surveillance) vid Barretts esofagus i Nationella riktlinjer från Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF).

Komplikationer

 • Adenocarcinom i matstrupen.

Prognos

 • Patienter som är utan dysplasi vid den första endoskopin eller som har låggradig dysplasi och ett segment med Barretts esofagus som är kortare än 6 mm löper mycket låg risk för progression till höggradig dysplasi eller malignitet.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.