Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Basaliom


Uppdaterad den: 2024-03-18

Annons

Bakgrund

 • Malign cellförändring som utgår från hudens stratum basale.
 • Kallas också basalcellscancer.

Epidemiologi

 • Antalet histologiskt verifierade fall är cirka 50 000–70 000 årligen i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • UV-strålning är den dominerande bakomliggande faktorn.
 • Solstrålar tränger in i hudens basalceller och hudadnexstrukturer och skadar DNA i keratocyterna, vilket leder till okontrollerad växt.
Annons
Annons

ICD-10

 • C44 Andra maligna tumörer i huden

Anamnes

 • Hudförändring, sår eller knöl som växer långsamt på solexponerad hud.
 • Eventuellt lättblödande sår, eller sår som inte vill läka.
 • Vanligast lokalisation är huvud/hals.

Kliniska fynd

 • Basaliom förekommer i ansiktet, på öronen, i nacken, på bålen och någon gång på extremiteter, men sällan på handryggar.
 • Det finns olika typer av basaliom:
  • Nodulär och ulcererande
  • Diffust infiltrerande eller skleroserande (morfealiknande)
  • Ytlig eller multifokal
  • Pigmenterade varianter
 • Bilder basaliom, DermNet.

Utredning av basaliom

 • Diagnosen kan ofta ställas på typisk klinisk bild, men ska alltid bekräftas med histologi om inte remiss utfärdas:
  • Om basaliomet inte är möjligt att excidera, kan stansbiopsi tas för histologisk bekräftelse
  • Denna tas med fördel från den mest infiltrerade delen
  • En 2–3 mm stansbiopsi ger sällan oacceptabla ärr, varken i ansiktet eller på andra ställen på kroppen
 • Eventuellt bedömning av teledermatoskopibild av hudläkare.
 • Vid större tumörer eller om basaliom som sitter i ansiktet, på svåråtkomliga eller kosmetiskt viktiga platser, remitteras patienten till hudläkare för excision.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Aktinisk keratos
 • Seborroisk keratos
 • Keratoakantom
 • Dermatofibrom
 • Talgkörtelhyperplasi
 • Skivepitelcancer
 • Malignt melanom
 • Eksem
 • Psoriasis

Behandling av basaliom

 • Basalcellscancer bör i de flesta fall avlägsnas kirurgiskt.
 • Ett kliniskt säkert och litet basaliom kan vanligtvis avlägsnas av allmänläkare.

Läkemedelsbehandling

 • Imikvimod 5 %:
  • Kan användas på primära små ytliga basaliom
  • Behandlingen är dock långvarig (6 veckor), ger upphov till kraftig lokal hudreaktion och kräver hög följsamhet av patienten
 • 5-fluoro-uracil (5-FU)-kräm 5 % (licensläkemedel) kan vara ett behandlingsalternativ vid ytliga basaliom där andra metoder inte är lämpliga.

Annan behandling

Kirurgi

 • Excision:
  • Är regel och möjliggör histologisk granskning av resektionskanterna
  • Kliniskt fri excisionsmarginal på minst 3–4 mm rekommenderas
  • Excisionen bör frikostigt inkludera subkutan vävnad för att uppnå radikalitet mot djupet
  • Mohs kirurgi:
   • Operationsteknik med intraoperativ mikroskopisk kontroll av radikalitet, vilket gör att vävnad sparas samtidigt som hela tumören tas bort och recidivrisken minimeras
   • Högrisk-basalcellscancer, särskilt på eller i närheten av näsan, läpparna, öronen, ögonlocken och ögonbrynen, är fördelaktigt att behandla med Mohs kirurgi
 • Alternativa metoder:
  • En del basaliom kan skrapas bort genom kyrettage kombinerad med kryo-, laser- eller elektrodessicationsbehandling (utförs av hudläkare)
  • Rekommenderas inte vid behandling av recidiv eller skleroserande basaliom

Fotodynamisk behandling

 • Behandlingsalternativ vid ytliga basaliom och vissa nodulära basaliom med låg risk.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Förebyggande åtgärder

 • Undvik för mycket solexponering och solarium.
 • Som sekundärprofylax är tidig upptäckt av recidiv eller nya basaliom viktig.

Komplikationer

 • Basaliom metastaserar mycket sällan, men det finns fallrapporter om spridning till regionala lymfkörtlar.
 • Ökad risk för malignt melanom:
  • Mer än fördubblad risk att utveckla malignt melanom – troligen till följd av ökad exponering för UV-strålning

Prognos

 • Prognosen för basaliom är generellt god.
 • Ökad risk för återfall vid diameter ≥2 cm och:
  • Lokalisation på huvud-/hals
  • Djupare engagemang än subkutan fettväv
 • Ökad risk för recidiv finns också vid oskarpt avgränsade lesioner och recidiverande lesioner.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.