Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Esofagusvaricer

Åderbråck i matstrupen kan orsaka allvarliga blödningar och ses oftast vid underliggande leversjukdom.


Uppdaterad den: 2019-07-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Esofagusvaricer är dilaterade submukösa vener som utvecklas hos patienter med portal hypertension och som kan resultera i allvarliga blödningar från övre delen av mag-tarmkanalen.

Bakgrund och epidemiologi

 • Förekommer hos 25–35 % av alla patienter med levercirros och är orsaken till 80–90 % av blödningsepisoderna bland dessa patienter. Vissa studier visar att upp till 50 % har varicer vid diagnos av levercirros.
 • Utgör 10–30 % av alla fall av blödning från övre mag-tarmkanalen.

Etiologi och patogenes

 • Den vanligaste orsaken är levercirros som följd av kronisk leversjukdom, till exempel hepatit eller alkoholrelaterad leversjukdom.
 • Levercirros leder till ökat tryck i portasystemet.
 • Varicer är portasystemiska venösa kollateraler, som bildas efter att befintliga vaskulära kanaler har utvidgats på grund av portal hypertension.

ICD-10

 • I85 Esofagusvaricer (åderbråck i matstrupen)

Allmänt

 • Varicer som blöder är ett mycket akut problem och ska handläggas på sjukhus omedelbart.
 • Behandling vid det akuta skedet utgör dels stabilisering av vitala funktioner genom handläggning A till E, samt kontrollera blödningen.
 • I korta drag kontrolleras blödningen primärt med farmaka, terlipressin, och endoskopi bör ske snarast men senast inom 24 timmar. 
 • Blod kan behövas ges, Hb bör hållas runt 70-80 g/L, ej högre.

Egenbehandling

 • Patienter med levercirros och varicer bör ej förtära alkohol då det försämrar prognosen ytterligare.

Läkemedelsbehandling

 • Förekomsten av varicer behandlas på olika sätt för att förebygga blödning. Strategi som väljs beror på varicernas utseende.
 • I vissa fall kontrollskoperas patienten endast. Vid mer riskfyllda utseenden behandlas patienten med läkemedel, oftast icke-selektiva betablockerare såsom propanolol.

Förlopp

 • Livstidsrisken för minst en blödningsepisod är 30 % bland patienter med varicer och cirros och risken är högst bland de patienter som har de största varicerna och dekompenserad cirros.
 • Mellan 60 och 80 % av alla varicerblödningar upphör spontant, men utan behandling börjar hälften av dessa att blöda igen inom en vecka.

Prognos

 • Blödande esofagusvaricer har högre sjuklighet och dödlighet än någon annan orsak till övre mag-tarmblödning:
  • Dödlighetsfrekvensen i samband med en akut blödningsepisod är 15–40 %, men resultaten förbättras

Komplikationer

 • Blödning.
 • Striktur efter behandling med sklerosering
 • Infektion.

Källor

 • Boregowda U, Umapathy C, Halim N, Desai M, Nanjappa A, Arekapudi S, Theethira T, Wong H, Roytman M, Saligram S.. Update on the management of gastrointestinal varices. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2019; 10 (1): 1-21.
 • Nationell riktlinje: Varicer i esofagus och ventrikel – handläggning och behandling. På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse. http://svenskgastroenterologi.se/
 • Soares-Weiser K, Brezis M, Tyr-Kaspa R et al. Antibiotic prophylaxix for cirrhotic patients with gastrointestinal bleeding. (Cochrane review) I: The Cochrane Library, Issue 3, 2004.

Annons
Annons
Annons

Annons