Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Esofagusvaricer


Uppdaterad den: 2023-02-08

Annons

Definition

 • Esofagusvaricer är dilaterade submukösa vener som utvecklas hos patienter med portal hypertension och som kan resultera i allvarliga blödningar från övre delen av mag-tarmkanalen.

Bakgrund och epidemiologi

 • Förekommer hos 25–35 % av alla patienter med levercirros och är orsaken till 80–90 % av blödningsepisoderna bland dessa patienter. Vissa studier visar att upp till 50 % har varicer vid diagnos av levercirros.
 • Utgör 10–30 % av alla fall av blödning från övre mag-tarmkanalen.

Etiologi och patogenes

 • Den vanligaste orsaken är levercirros som följd av kronisk leversjukdom, till exempel hepatit eller alkoholrelaterad leversjukdom.
 • Levercirros leder till ökat tryck i portasystemet.
 • Varicer är portasystemiska venösa kollateraler, som bildas efter att befintliga vaskulära kanaler har utvidgats på grund av portal hypertension.
Annons
Annons

ICD-10

 • I85 Esofagusvaricer (åderbråck i matstrupen)

Allmänt

 • Varicer som blöder är ett mycket akut problem och ska handläggas på sjukhus omedelbart.
 • Behandling vid det akuta skedet utgör dels stabilisering av vitala funktioner genom handläggning A till E, samt kontrollera blödningen.
 • I korta drag kontrolleras blödningen primärt med farmaka, terlipressin, och endoskopi bör ske snarast men senast inom 24 timmar. 
 • Blod kan behövas ges, Hb bör hållas runt 70-80 g/L, ej högre.
 • Likaså bör inte blodtrycket hållas högre än cirka 90 mmHg.

Egenbehandling

 • Patienter med levercirros och varicer bör ej förtära alkohol då det försämrar prognosen ytterligare.

Läkemedelsbehandling

 • Förekomsten av varicer behandlas på olika sätt för att förebygga blödning. Strategi som väljs beror på varicernas utseende.
 • I vissa fall kontrollskoperas patienten endast. Vid mer riskfyllda utseenden behandlas patienten med läkemedel, oftast icke-selektiva betablockerare såsom propanolol.
Annons
Annons

Förlopp

 • Livstidsrisken för minst en blödningsepisod är 30 % bland patienter med varicer och cirros och risken är högst bland de patienter som har de största varicerna och dekompenserad cirros.
 • Mellan 60 och 80 % av alla varicerblödningar upphör spontant, men utan behandling börjar hälften av dessa att blöda igen inom en vecka.

Prognos

 • Blödande esofagusvaricer har högre sjuklighet och dödlighet än någon annan orsak till övre mag-tarmblödning:
  • Dödlighetsfrekvensen i samband med en akut blödningsepisod är 15–40 %, men resultaten förbättras

Komplikationer

 • Blödning.
 • Striktur efter behandling med sklerosering
 • Infektion.

Källor

 • Boregowda U, Umapathy C, Halim N, Desai M, Nanjappa A, Arekapudi S, Theethira T, Wong H, Roytman M, Saligram S.. Update on the management of gastrointestinal varices. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2019; 10 (1): 1-21.
 • Nationell riktlinje: Varicer i esofagus och ventrikel – handläggning och behandling. På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse. http://svenskgastroenterologi.se/
 • Soares-Weiser K, Brezis M, Tyr-Kaspa R et al. Antibiotic prophylaxix for cirrhotic patients with gastrointestinal bleeding. (Cochrane review) I: The Cochrane Library, Issue 3, 2004.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.