Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Granuloma annulare


Uppdaterad den: 2023-08-31

Annons

Bakgrund

 • Granuloma annulare är en godartad hudsjukdom som i typiska fall består av papler grupperade i en växande ringformation.
 • Utslaget kan dyka upp var som helst på kroppen men är vanligast lateralt och dorsalt på händer och fötter.
 • Det finns fyra huvudvarianter:
  • Lokaliserad
  • Disseminerad
  • Subkutan
  • Perforerande

Epidemiologi

 • Ovanligt tillstånd.
 • De flesta fallen av lokaliserat granuloma annulare diagnostiseras hos patienter under 30 år.
 • Vanligast hos kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd.
 • Granuloma annulare har rapporterats följa efter trauma, malignitet, virusinfektioner (till exempel hiv, Epstein-Barr-virus, herpes zoster), insektsbett och hudtest för tuberkulos.
 • Det har också påvisats en association mellan granuloma annulare och diabetes typ 2, hyperlipidemi och autoimmuna sjukdomar.
Annons
Annons

ICD-10

 • L92.0 Granuloma annulare

Anamnes och kliniska fynd

Lokaliserad granuloma annulare

 • Den lokaliserade formen är vanligast och sitter ofta på lateral- och dorsalytorna på händer och fötter.
 • Allteftersom tillståndet progredierar uppstår en viss grad av central involution och ringen av papler ökar långsamt till 0,5 upp till 5,0 cm i diameter.
 • Utslaget går hos de flesta spontant tillbaka inom 2 år.

Disseminerad eller generaliserad granuloma annulare

 • Liknar den lokala varianten men är mer utbredd och består av >10 lesioner.
 • Paplerna kan smälta samman och forma annulära lesioner på extremiteterna, bålen och halsen.
 • Till skillnad från den lokaliserade formen kan dessa lesioner finnas kvar i 3–4 år eller mer.

Subkutant granuloma annulare

 • Subkutant granuloma annulare förekommer främst hos barn i åldern 2–4 år.
 • Lesionerna är asymtomatiska, snabbt växande subkutana knutor på extremiteter, händer, i hårbotten, på skinkorna, pretibialt och periorbitalt.
 • Lesionerna kan vara solitära eller uppträda i grupper.

Perforerande granuloma annulare

 • Är sällsynt och förekommer oftast hos barn och unga vuxna.
 • Kan förekomma i såväl lokaliserad som generaliserad form.
 • Den lokaliserade formen sitter på armarna och i bäckenområdet, medan den generaliserade formen, som är vanligare, förekommer på buken, bålen och extremiteterna.
 • Lesionerna består av 1–4 mm stora papler med en central krusta eller fjäll med eller utan "navel".

Utredning av granuloma annulare

Ofta kan diagnosen ställas utan biopsi, men i kliniskt svåra fall, särskilt vid den subkutana formen kan hudbiopsi med histologi vara till hjälp.

Differentialdiagnoser

 • Tinea corporis
 • Pityriasis rosea
 • Nummulärt eksem
 • Psoriasis
 • Erythema migrans
 • Urtikaria
 • Subakut kutan lupus erytematosus
 • Erythema annulare centrifugum
 • Sarkoidos
 • Lepra
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Behandling av granuloma annulare

 • Det finns mycket begränsad forskning på effekten av att behandla granuloma annulare.
 • Det mesta av litteraturen kring granuloma annulare begränsas till individuella fallstudier och små serier av patienter som behandlats utan kontrollgrupp.
 • Eftersom lokaliserad granuloma annulare är övergående och asymtomatisk behövs oftast ingen behandling.

Lokalbehandling

 • För patienter som insisterar på behandling finns följande alternativ:
  • Injektion av steroider i lesionen, med 10 mg/ml triamcinolon i den upphöjda randen på utslaget
  • Lokala kortikosteroider under tättslutande förband
  • Kryoterapi
 • Patienten bör informeras om att lokala behandlingar kan medföra ärrbildning

Systemisk behandling

 • Den eventuella effekten, som är oklar eftersom det saknas studier av hög kvalitet, måste bedömas i relation till risken för biverkningar.
 • Hydroxiklorokin har visat effekt i några små studier och rapporter:
  • Mer evidens behövs, men vissa forskare anser att hydroxiklorokin bör vara förstahandsbehandling vid generaliserad granuloma annulare
 • TNF-alfa-hämmare har i en liten observationsstudie visat effekt vid generaliserad granuloma annulare som inte går tillbaka:
  • Mer evidens behövs för att kunna avgöra eventuell effekt
  • Det finns rapporter om TNF-alfa-hämmare också kan utlösa eller förvärra granuloma annulare – mer forskning behövs för att väga riskerna mot fördelarna
 • Andra preparat som prövats med viss effekt i små studier är vitamin E, isotretinoin, tetracykliner, niacinamid, hydroxiurea och rifampicin.

Prognos

 • Prognosen är god. Det är svårt att säga hur snabbt utslagen försvinner, men de gör det förr eller senare.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.