Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Vulvovaginal atrofi


Uppdaterad den: 2024-01-29

Annons

Bakgrund

 • Betydande minskning av östrogenproduktionen gör att slemhinnan i slidan blir tunnare och torrare.

Epidemiologi

 • Vulvovaginal atrofi uppskattas drabba upp till 40 % efter klimakteriet.

Etiologi och patogenes

 • Östrogenbrist leder till förtunning av det vaginala epitelet och förlust av glykogen. Därmed minskar antalet laktobaciller, vilket i sin tur leder till brist på mjölksyra som medför stigande pH i vagina och ändrad bakterieflora.
Annons
Annons

ICD-10

 • N95.2 Atrofisk vaginit efter menopausen

Anamnes

 • Ofta uppträder symtom några år efter klimakteriet.
 • Sveda, irritation, klåda och torrhet i vagina.
 • Ökade flytningar – färglösa, gula eller blodblandade.
 • Smärtor under samlag.
 • Smärta vid blåstömning, trängningar och eventuell inkontinens.
 • Frekventa urinvägsinfektioner.

Kliniska fynd

 • Erytematös vulva, eventuellt med rivmärken.
 • Tunn och glatt slemhinna som blöder lätt.
 • Vid blödning bör det undersökas för malign sjukdom.

Utredning av vulvovaginalatrofi

 • Diagnosen är klinisk.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Malignitet:
  • Vulvacancer om lokaliserad rodnad eller ömhet i vulva
  • Cervixcancer eller endometrieicancer om blödning ingår i symtombilden
 • Lichen sclerosus
 • Erosiv Lichen planus
 • Allergiska reaktioner
 • Candidavaginit
 • Trikomonas vaginit
 • Bakteriell vaginos

Behandling av vulvovaginal atrofi

 • Återupprätta den sura miljön i vagina som vid fertil ålder.
 • Företrädesvis lokalbehandling.

Läkemedelsbehandling

 • Estriol som vagitorier, kräm eller vaginalgel, alternativt estradiol som vaginaltablett eller vaginalinlägg (vaginalring):
  • Estriol som vagitorium 0,5 mg, alternativt kräm 1 mg/g eller vaginalgel 50 mikrog/g:
   • Ett vagitorium/applikation dagligen i 2–4 veckor, därefter minskas dosen gradvis i takt med lindring av symtomen tills en underhållsdos, exempelvis 1 vagitorium/applikation 2 dagar i veckan, uppnås
  • Estradiol som vaginaltablett 10 mikrogram:
   • En vaginaltablett dagligen i 2 veckor, därefter en vaginaltablett 2 dagar i veckan
  • Estradiol som vaginalinlägg (vaginalring) 7,5 mg/24 tim:
   • Används kontinuerligt, byts var 3:e månad
 • Det tar ofta 4–6 veckor innan effekt har uppnåtts och upp till 9 månader innan vaginalvävnaden blir normal.
 • Effekten är dosberoende och estradiolpreparaten är potentare än estriolpreparaten.
 • Risk för endometriehyperplasi föreligger inte med denna lågdosbehandling.
 • Hormonberoende bröstcancer som behandlas med aromatashämmare utgjorde tidigare kontraindikation till lokal östrogenbehandling, men detta har ändrats:
  • I första hand rekommenderas Blissel® vid utebliven effekt av östrogenfria behandlingar till personer som står på aromatashämmare och har symtom på vulvovaginal atrofi
  • Medicineringen bör ske i samförstånd med patientens onkolog
 • Lokal behandling med prasteron (DHEA) 6,5 mg vagitorium dagligen är också ett alternativ, men preparatet är nytt och föremål för utökad övervakning.

Förlopp

 • Hos postmenopausala utan behandling är vulvovaginal atrofi vanligen progredierande.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • God prognos med effektiv behandling.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.