Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Klamydiapneumoni, TWAR


Uppdaterad den: 2019-09-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Pneumoni orsakad av Chlamydophila pneumoniae eller Chlamydia psittaci (ornitos, papegojsjuka).
 • Artikeln behandlar primärt infektion med C. pneumoniae.
 • Kan ge upphov till pneumoni och kan då leda till en atypisk pneumoni.
 • Kallas även TWAR-infektion (Taiwan Acute Respiratory Agent).

Epidemiologi

 • Man uppskattar att 10 % av alla samhällsförvärvade pneumonier beror på C. pneumoniae.
 • Många infekteras före 20 års åldern, men symtomatisk infektion är ovanligt hos barn <5 år.

Etiologi och patogenes

 • Smittar från person till person via små droppar eller genom artiklar.
 • Utbrott ses ibland.
 • Inkubationstiden anges till cirka 3 veckor.

ICD-10

 • J16.0 Klamydiapneumoni

Anamnes

 • Infektionen är oftast asymtomatisk.
 • Smygande symtomutveckling med stigande feber, huvudvärk och sjukdomskänsla om infektionen är symtomatisk.
 • Sjukdomsgraden är ofta mild till måttlig.
 • Senare kan faryngit, bronkit med torrhosta, rinosinuit, akut mediaotit och exacerbationer av kronisk bronkit/KOL uppstå.
 • Heshet/laryngit och myalgi förekommer.
 • Hostan kan komma i ett senare skede (bifasiskt förlopp) och kan vara i veckor–månader (även om adekvat antibiotika har getts tidigare).

Kliniska fynd

 • Ömma lymfkörtlar på halsen är vanligt.
 • Lokala auskultatoriska fynd kan förekomma men är inte särskilt specifika för diagnosen.
 • Låg feber kan förekomma.

Utredning av klamydiapneumoni, TWAR

 • Diagnosen baseras på en typisk klinisk bild. PCR kan påvisa C. pneumoniae.

Differentialdiagnoser

 • Typisk pneumoni (särskilt på grund av virus)
 • Mykoplasmapneumoni
 • Legionärssjuka
 • Akut bronkit
 • Exacerbation av astma eller KOL

Behandling av klamydiapneumoni, TWAR

 • Antibiotikabehandling rekommenderas endast vid tecken på pneumoni:
  • Antibiotikabehandling vid infektion med C. pneumoniae utan pneumoni har ingen säkerställd effekt på symtomen

Egenbehandling

 • Rikligt med vätska.
 • Febernedsättande vid behov.

Läkemedelsbehandling

 • Vuxna:
  • Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dagar följt av 100 mg x 1 i 4 dygn eller
  • Erytromycin 0,5–1 gram x 2 i 7 dygn
 • Barn:
  • Sjukdomen är sällsynt hos barn under fem år
  • Initial täckning mot mykoplasma behövs inte eftersom självläkningen är hög
 • <35 kg:
  • Erytromycin 20 mg/kg x 2 eller 10 mg/kg x 4 i 7 dygn
 • >35 kg:
  • Erytromycin enterokapslar 250 mg x 4
  • Alternativt tabletter eller oral suspension 500 mg x 4
  • Totalt i 7 dygn
 • Barn >8 år:
  • Doxycyklin 4 mg/kg kroppsvikt under första behandlingsdagen, därefter 2 mg/kg under följande dagar (totalt i 7 dygn, maximalt 100 mg x 1)

Annan behandling

 • Beta-2-agonist vid samtidig obstruktiv bronkit/astma kan övervägas.

Komplikationer

 • Sällan allvarliga komplikationer.
 • Bakteriell rinosinuit och akut mediaotit.

Prognos

 • Prognosen är utmärkt.
 • Reinfektion är vanligt.

Källor

 • Arnold FW, Summersgill JT, Ramirez JA. Role of Atypical Pathogens in the Etiology of Community-Acquired Pneumonia. Semin Respir Crit Care Med 2016; 37(6): 819-828.
 • Burillo O, Bouza E. Chlamydophila pneumoniae. Infect Dis Clin North Am 2010; 24(1): 61-71.
 • Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om Chlamydia pneumoniae-infektion. 2016-07-19 (Hämtad 2019-09-17).

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons