Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Fruktosmalabsorption

Fruktosmalabsorption orsakas av en ofullständig absorption av kolhydrater och kan ibland ge symtom från mage och tarm.


Uppdaterad den: 2019-06-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Ofullständig absorption av kolhydrater – laktos, fruktos och sorbitol – kan ibland ge symtom och vara orsak till ospecifika magbesvär.
 • Malabsorption av fruktos är vanligt både bland patienter med ospecifika magbesvär och bland friska människor. Det är osäkert vilken klinisk betydelse tillståndet har.

Bakgrund och epidemiologi

 • Mätning genom utandningsprover visade att alla friska individer kunde absorbera 15 gram fruktos, 90 % kunde absorbera 25 gram fruktos men endast 20–30 % kunde absorbera 50 gram fruktos.

Etiologi och patogenes

 • Malabsorption kan bero på medfödda eller förvärvade defekter – primär malabsorption – eller kan uppstå sekundärt till skador på tarmens epitelyta till följd av andra sjukdomar.
 • Magbesvären antas bero på ökad osmotisk belastning av socker, som leder till att tarminnehållets volym ökar på grund av ökad mängd vatten, med accelererad passage av tarminnehåll – förändrad gastrointestinal motilitet – som följd.

ICD-10

 • K90 Malabsorption
  • K90.4 Malabsorption orsakad av intolerans som ej klassificeras annorstädes
  • K90.8 Annan intestinal malabsorption

Anamnes och kliniska fynd

 • Symtom på malabsorption av kolhydrater är gasbesvär, magkramper, magsmärtor och diarré, och ibland huvudvärk och stämningspåverkan.
 • Kliniska fynd saknas ofta.

Diagnostik och undersökning

 • Positiv reaktion på fruktosfattig kost under en period och försämring av tillståndet vid återintroducering av fruktos i kosten är det mest användbara diagnostiska testet.
 • Utandningsprover har begränsat värde. 

Differentialdiagnoser

 • Laktosmalabsorption
 • Sorbitolmalabsorption
 • IBS
 • Bakteriell överväxt i tarmen
 • Fruktosintolerans

Allmänt

 • Behandlingen består av dietära åtgärder. 

Egenbehandling

 • Den viktigaste behandlingen består i att undvika föda som innehåller fruktos.
 • Effekten av att utesluta fruktos kommer vanligen snabbt.
 • Kosten kan innehålla frukt och grönsaker som innehåller ungefär lika mycket glukos som fruktos. Eventuellt kan extra glukos tillföras.
 • Om fruktosrik föda intas tillsammans med annan mat, ökar toleransen och besvären minskar.
 • Observera att besvären kan förvärras vid stort intag av sorbitol tillsammans med fruktos.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns ingen läkemedelsbehandling. 

Förlopp

 • Tillståndet uppfattas som persisterande/kroniskt.

Komplikationer

 • Inga. 

Källor

 • Putkonen L, Yao CK, Gibson PR, Fructose malabsorption syndrome. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2013;16: 473-7.
 • Gasbarrini A, Corazza GR, Gasbarrini G, et al. Methodology and indications of H2-breath testing in gastrointestinal diseases: the Rome Consensus Conference. Aliment Pharmacol Ther 2009; 29 Suppl 1: 1-49.
 • Montalto M, Gallo A, Ojetti V, et al. Fructose, trehalose and sorbitol malabsorption. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013; 17: Suppl 2:26-9.
 • Fedewa A, Rao SS. Dietary fructose intolerance, fructan intolerance and FODMAPs. Curr Gastroenterol Rep 2014; 16(1): 370.

Annons
Annons
Annons

Annons