Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Fruktosmalabsorption


Uppdaterad den: 2020-02-24

Annons

Definition

 • Ofullständig absorption av kolhydrater – laktos, fruktos och sorbitol – kan ibland ge symtom och vara orsak till ospecifika magbesvär.
 • Malabsorption av fruktos är vanligt både bland patienter med ospecifika magbesvär och bland friska människor. Det är osäkert vilken klinisk betydelse tillståndet har.

Bakgrund och epidemiologi

 • Mätning genom utandningsprover visade att alla friska individer kunde absorbera 15 gram fruktos, 90 % kunde absorbera 25 gram fruktos men endast 20–30 % kunde absorbera 50 gram fruktos.

Etiologi och patogenes

 • Malabsorption kan bero på medfödda eller förvärvade defekter – primär malabsorption – eller kan uppstå sekundärt till skador på tarmens epitelyta till följd av andra sjukdomar.
 • Magbesvären antas bero på ökad osmotisk belastning av socker, som leder till att tarminnehållets volym ökar på grund av ökad mängd vatten, med accelererad passage av tarminnehåll – förändrad gastrointestinal motilitet – som följd.
Annons
Annons

ICD-10

 • K90 Malabsorption
  • K90.4 Malabsorption orsakad av intolerans som ej klassificeras annorstädes
  • K90.8 Annan intestinal malabsorption

Anamnes och kliniska fynd

 • Symtom på malabsorption av kolhydrater är gasbesvär, magkramper, magsmärtor och diarré, och ibland huvudvärk och stämningspåverkan.
 • Kliniska fynd saknas ofta.

Diagnostik och undersökning

 • Positiv reaktion på fruktosfattig kost under en period och försämring av tillståndet vid återintroducering av fruktos i kosten är det mest användbara diagnostiska testet.
 • Utandningsprover har begränsat värde. 

Differentialdiagnoser

 • Laktosmalabsorption
 • Sorbitolmalabsorption
 • IBS
 • Bakteriell överväxt i tarmen
 • Fruktosintolerans
Annons
Annons

Allmänt

 • Behandlingen består av dietära åtgärder. 

Egenbehandling

 • Den viktigaste behandlingen består i att undvika föda som innehåller fruktos.
 • Effekten av att utesluta fruktos kommer vanligen snabbt.
 • Kosten kan innehålla frukt och grönsaker som innehåller ungefär lika mycket glukos som fruktos. Eventuellt kan extra glukos tillföras.
 • Om fruktosrik föda intas tillsammans med annan mat, ökar toleransen och besvären minskar.
 • Observera att besvären kan förvärras vid stort intag av sorbitol tillsammans med fruktos.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns ingen läkemedelsbehandling. 

Förlopp

 • Tillståndet uppfattas som persisterande/kroniskt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Inga. 

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.