Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Akantolytisk dermatos


Uppdaterad den: 2023-01-16

Annons

Bakgrund

 • Akantolytisk dermatos är även kallad Grovers sjukdom efter den amerikanske dermatologen R W Grover som beskrev tillståndet första gången 1970.
 • Akantolys betyder att keratinocyterna i epidermis lossnar från varandra.

Epidemiologi

 • Tillståndet anses vara sällsynt, men exakta prevalenstal saknas och det antas vara underdiagnosticerat då finns stor likhet med andra kliniska tillstånd.
 • Det är tre gånger så vanligt hos män jämfört kvinnor.
 • Akantolytisk dermatos uppträder oftast hos kaukasiska män i medelåldern men förekommer även hos andra etniciteter, barn och äldre

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd och den exakta patogenesen är inte klarlagd.
 • En rad faktorer har föreslagits som möjliga orsaker eller utlösande faktorer.
 • Den vanligaste kopplingen är till värme, svettning och sängläge.
Annons
Annons

ICD-10

 • L11.1 Transient acantholytic dermatosis (Mb Grover).

Anamnes

 • Tillståndet ger typiskt kliande utslag på bröstet och ryggen.
 • Klådans intensitet varierar och den kliniska bilden korrelerar ofta inte med klådans svårighetsgrad.

Kliniska fynd

 • Utslaget börjar vanligtvis på bålen över den främre delen av bröstkorgen och den övre delen av ryggen och sprider sig ibland till proximala och nedre extremiteter.
 • De enskilda lesionerna är erytematösa till rödbruna keratotiska papler som förblir avgränsade och inte konfluerande.
 • Ofta är lesionerna eroderade och skorpbelagda och ibland keratotiska, pustulösa, vesikulära och undantagsvis bullösa.

Utredning av akantolytisk dermatos

 • Diagnosen ställs på typisk klinisk bild och i oklara fall histologi.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Dermatitis herpetiformis
 • Follikulit
 • Pityriasis rosea
 • Eczema herpeticum
 • Herpes zoster
 • Insektsbett
 • Miliaria, värmeutslag
 • Skabb
 • Sällsynta ärftliga tillstånd:
  • Mb Darier
  • Hailey-Hailey
  • Galli-galli, variant av Dowling degos sjukdom

Behandling av akantolytisk dermatos

 • Tillståndet är ofta självläkande inom några månader men kan vara persisterande eller återkommande.
 • Det finns enbart symtomlindrande behandling.

Egenbehandling

 • I första hand rekommenderas att undvika utlösande faktorer som värme och svettning, samt använda mjukgörande medel för att undvika torr hud.

Läkemedelsbehandling

 • Topikala kortikosteroider har ofta god effekt för att minska klåda och begränsa inflammation.
 • Vid mer svårbehandlade fall kan systemiska steroider och systemiska retinoider eller lokala vitamin D-analoger användas.
 • Behandling sker i regel via hudspecialist.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fototerapi och fotokemoterapi (PUVA) används i vissa fall.

Komplikationer

 • Lesionerna kan ibland efterlämna pigmentförändringar men läker i regel utan ärr.

Prognos

 • Vanligtvis är akantolytisk dermatos ett självbegränsande tillstånd läker ut på några månader, men det kan också vara ihållande och återkommande under lång tid.
 • Klådan kan vara uttalad och påverka livskvaliteten.

Add heading here...

 • Add content here...

Add heading here...

 • Add content here...

Källor

 • Bellinato F, Maurelli M, Gisondi P, Girolomoni G. Clinical features and treatments of transient acantholytic dermatosis (Grover's disease): a systematic review. J Dtsch Dermatol Ges. 2020;18(8):826-833. doi:10.1111/ddg.14202PMID: 32767513 PubMed
 • Cockerell CJ. Transient acantholytic dermatosis. eMedicine, last updated Mar 17, 2020 (hämtad 2022-09-01). emedicine.medscape.com
 • Up to date: Grover's disease (transient and persistent acantholytic dermatosis) Last updated 2021-07-21 (hämtad 2022-09-01) www.uptodate.com

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.