Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Bakre impingement i fotleden


Uppdaterad den: 2013-02-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Balettvrist.
 • Tros vara en synovial eller kapsulär irritation sekundärt till trauma, medfödda dispositioner (os trigonum), reumatiska och degenerativa tillstånd.1
 • Den vanligaste orsaken är en post-traumatisk vristskada.

Förekomst

 • Vanligast bland balettdansare, men förekommer även hos gymnaster och fotbollsspelare.2

Etiologi och patogenes

 • Smalt utrymme mellan talus baktill och tibias bakre hörn predisponerar för skadan.
 • Kan orsakas av medfödda tillstånd (os trigonum), överbelastning, sträckning eller krosskada på baksidan av hälen.
 • Små blödningar eller inflammation i området (bakre Inferiora tibiofibulare ligamentet, tvärgående tibiofibulare ligamentet) kan ge upphov till ärrvävnad som ökar risken för impingement.

ICD-10

 • M67 Andra sjukdomar i ledhinna och sena:
  • M67.8 Andra specificerade sjukdomar i synovialmembran (synovium) och sena

ICD-10 Primärvård

 • S934P Distorsion i fotled

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Flexor hallucis longus tendinopati.
 • Broskskador i fotleden.
 • Tarsaltunnelsyndrom.
 • Komplext regionalt smärtsyndrom.

Anamnes

 • Smärta känns vid sträckt vrist (forcerad plantarflexion).
 • Smärtan kan uppstå efter en påtvingad plantarflexion.

Kliniska fynd

 • Diagnosen kan vara svår att ställa.1
 • Smärtprovokation genom forcerad plantarflexion.
 • Diagnostisk blockad av det aktuella området ger vanligtvis smärtfrihet.
 • Ofta ömhet posterolateralt i området bakom peroneussenerna.

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Kan visa benpålagringar över bakre tuberkel eller os trigonum - för en del kommer det att finnas fria benkroppar
  • Fynd av benpålagringar är varken ett särskilt känsligt eller specifikt fynd
 • Artroskopi:
  • Sällan nödvändigt
  • Kan vara aktuellt för att utesluta broskskada
 • MR:
  • Eventuellt differentialdiagnostiskt, positiva fynd i endast 30 % av fallen

När remittera?

 • Vid avsaknad av effekt av konservativ behandling.
 • Om det finns benförändringar (till exempel os trigonum) som antyder ortopedisk kirurgi.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring, läkning, eventuellt excision av vävnad som orsakar impingement.

Allmänt om behandlingen

 • Konservativ eller kirurgisk.
 • När kan idrottaren återvända till aktiv idrott?
  • Det brukar ta 4–6 veckor om den drabbade tål aktiviteterna och har följt ett rimligt rehabiliteringsprogram1

Egenbehandling

 • Akut:
  • Nedkylning
  • Avlastning
 • Ändrat belastningsmönster?

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-preparat:
  • Kan prövas i subakuta fall
 • Kortisoninjektion:
  • Om NSAID har liten effekt
  • I kombination med lokalanestetika kan det prövas 2–3 gånger

Fysioterapi

 • Om instabilitet bidrar till problemet, kan tejpning eller tillpassning av ortos vara till hjälp.
 • Ger begränsad rörelseförmåga under en period.

Kirurgi

 • I envisa fall eller där man finner ett os trigonum.3
 • Postoperativt:
  • Bör vristen immobiliseras i en vecka (ortos/gips)
  • Fysioterapi startas efter 2–3 veckor med rörelseträning, styrkeövningar, proprioseptionsövningar och sportspecifik rehabilitering
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • God.
 • Prognosen är god efter operationen, men återhämtningen kan ta upp till sex månader.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons