Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Whipples sjukdom


Uppdaterad den: 2019-07-02

Annons

Bakgrund

 • Whipples sjukdom är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Tropheryma whipplei.

Epidemiologi

 • Whipples sjukdom är sällsynt med en incidens på <1/1 000 000 individer per år.

Etiologi och patogenes

 • Bakterien har isolerats i vatten, vilket innebär att en fekal–oral smittväg förutsätts.
 • Alla blir inte sjuka. Det är inte känt varför vissa personer utvecklar sjukdomen och andra inte. 
 • Behandling med immunosuppressiva läkemedel (etanercept, metotrexat, kortikosteroider) kan utlösa/förvärra sjukdomen. 
Annons
Annons

ICD-10

 • K90 Malabsorption (bristfälligt näringsupptagande från tarmen)
  • K908 Annan intestinal malabsorption
 • M14 Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • M148 Atropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Ledsymtom:
  • Är oftast debutsymtom och kommer innan de andra symtom uppkommer, förekommer hos 80 % av patienterna
  • Uppträder som intermittenta, migrerande ledsmärtor, ledinflammationer eller både och
 • Gastrointestinala symtom:
  • Ofta något senare i förloppet
  • Består av intermittenta vattentunna diarréer, blodiga diarréer, krampande buksmärta och viktnedgång (80–90 %)
 • Feber:
  • Hos 25–40 % av patienterna
 • Neurologiska symtom:
  • Rapporteras hos 6–63 %
  • Symtomen som förekommer varierar betydligt och kan påminna om snart sagt alla neurologiska sjukdomar
 • Kardiella symtom:
  • Rapporteras hos 17–55 %
  • Endokardit och klaffpåverkan är vanligt, men perikard, myokard, kranskärl och endokard kan alla vara påverkade
 • Lymfvävnad:
  • Lymfadenopati förekommer hos hälften av alla patienter
 • Isolerade neurologiska manifestationer:
  • Till exempel demens, supranukleär oftalmoplegi, nystagmus och myokloni

Kliniska fynd

 • Se Anamnes.

Utredning av Whipples sjukdom

 • En rad ospecifika fynd kan förekomma, till exempel förhöjda värden av akutfasreaktanter, anemi, leukocytos, trombocytos och laboratoriemässiga indikationer på malabsorption och inflammatorisk tarmsjukdom (förhöjt kalprotektin).
 • Den klassiska metoden för att diagnostisera Whipples sjukdom är PAS-färgning av biopsier från tunntarmen och eventuell annan vävnad.
 • PCR-testning för 16S rRNA:
  • Kan användas för att påvisa T. whipplei på ett icke invasivt sätt i prover från olika vävnader, kroppsvätskor och feces
 • Endoskopi.
 • Undersökning av cerebrospinalvätska.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Inflammatorisk reumatisk sjukdom.
 • Malabsorption – celiaki, sarkoidos, lymfom.
 • Malign sjukdom – lymfom.
 • Addisons sjukdom.
 • Bindvävssjukdomar.
 • Diverse neurologiska sjukdomar.
 • Diverse hjärtsjukdomar.
 • Hiv-infektion.
 • Tuberkulos.
 • Ankyloserande spondylit.

Behandling av Whipples sjukdom

 • Består av antibiotikabehandling.

Läkemedelsbehandling

 • Induktionsbehandling i två veckor med antibiotika intravenöst:
  • Till exempel ceftriaxon 2 gram 1 x 1 eller kombination av bensylpenicillin 1,2 gram var 4:e timme
  • Vid engagemang av det centrala nervsystemet dubbleras doseringen av bensylpenicillin
 • Underhållsbehandling i ett år:
  • Trimetoprim-sulfametoxazol tablett 160/800 mg 1 x 2
  • Vid allergi mot sulfametoxazol:
   • Doxycyklin 100 mg 1 x 2 och hydroxiklorokin 200 mg 1 x 3 

Komplikationer

 • Beroende av vilken vävnad som är angripen.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Obehandlad är sjukdomen kronisk och progredierande och leder till slut till döden.
 • Recidiv trots antibiotikabehandling förekommer i 9–15 % av fallen.
 • Årlig uppföljning rekommenderas efter avslutad behandling för att upptäcka recidiv.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.