Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Whipples sjukdom

Infektionssjukdomen orsakas av bakterien Tropheryma whipplei, som har isolerats i vatten vilket innebär en fekal–oral smittväg. Mag- och ledbesvär är vanliga debutsymtom.


Uppdaterad den: 2019-07-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Whipples sjukdom är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Tropheryma whipplei.

Epidemiologi

 • Whipples sjukdom är sällsynt med en incidens på <1/1 000 000 individer per år.

Etiologi och patogenes

 • Bakterien har isolerats i vatten, vilket innebär att en fekal–oral smittväg förutsätts.
 • Alla blir inte sjuka. Det är inte känt varför vissa personer utvecklar sjukdomen och andra inte. 
 • Behandling med immunosuppressiva läkemedel (etanercept, metotrexat, kortikosteroider) kan utlösa/förvärra sjukdomen. 

ICD-10

 • K90 Malabsorption (bristfälligt näringsupptagande från tarmen)
  • K908 Annan intestinal malabsorption
 • M14 Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • M148 Atropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Ledsymtom:
  • Är oftast debutsymtom och kommer innan de andra symtom uppkommer, förekommer hos 80 % av patienterna
  • Uppträder som intermittenta, migrerande ledsmärtor, ledinflammationer eller både och
 • Gastrointestinala symtom:
  • Ofta något senare i förloppet
  • Består av intermittenta vattentunna diarréer, blodiga diarréer, krampande buksmärta och viktnedgång (80–90 %)
 • Feber:
  • Hos 25–40 % av patienterna
 • Neurologiska symtom:
  • Rapporteras hos 6–63 %
  • Symtomen som förekommer varierar betydligt och kan påminna om snart sagt alla neurologiska sjukdomar
 • Kardiella symtom:
  • Rapporteras hos 17–55 %
  • Endokardit och klaffpåverkan är vanligt, men perikard, myokard, kranskärl och endokard kan alla vara påverkade
 • Lymfvävnad:
  • Lymfadenopati förekommer hos hälften av alla patienter
 • Isolerade neurologiska manifestationer:
  • Till exempel demens, supranukleär oftalmoplegi, nystagmus och myokloni

Kliniska fynd

 • Se Anamnes.

Utredning av Whipples sjukdom

 • En rad ospecifika fynd kan förekomma, till exempel förhöjda värden av akutfasreaktanter, anemi, leukocytos, trombocytos och laboratoriemässiga indikationer på malabsorption och inflammatorisk tarmsjukdom (förhöjt kalprotektin).
 • Den klassiska metoden för att diagnostisera Whipples sjukdom är PAS-färgning av biopsier från tunntarmen och eventuell annan vävnad.
 • PCR-testning för 16S rRNA:
  • Kan användas för att påvisa T. whipplei på ett icke invasivt sätt i prover från olika vävnader, kroppsvätskor och feces
 • Endoskopi.
 • Undersökning av cerebrospinalvätska.

Differentialdiagnoser

 • Inflammatorisk reumatisk sjukdom.
 • Malabsorption – celiaki, sarkoidos, lymfom.
 • Malign sjukdom – lymfom.
 • Addisons sjukdom.
 • Bindvävssjukdomar.
 • Diverse neurologiska sjukdomar.
 • Diverse hjärtsjukdomar.
 • Hiv-infektion.
 • Tuberkulos.
 • Ankyloserande spondylit.

Behandling av Whipples sjukdom

 • Består av antibiotikabehandling.

Läkemedelsbehandling

 • Induktionsbehandling i två veckor med antibiotika intravenöst:
  • Till exempel ceftriaxon 2 gram 1 x 1 eller kombination av bensylpenicillin 1,2 gram var 4:e timme
  • Vid engagemang av det centrala nervsystemet dubbleras doseringen av bensylpenicillin
 • Underhållsbehandling i ett år:
  • Trimetoprim-sulfametoxazol tablett 160/800 mg 1 x 2
  • Vid allergi mot sulfametoxazol:
   • Doxycyklin 100 mg 1 x 2 och hydroxiklorokin 200 mg 1 x 3 

Komplikationer

 • Beroende av vilken vävnad som är angripen.

Prognos

 • Obehandlad är sjukdomen kronisk och progredierande och leder till slut till döden.
 • Recidiv trots antibiotikabehandling förekommer i 9–15 % av fallen.
 • Årlig uppföljning rekommenderas efter avslutad behandling för att upptäcka recidiv.

Källor

 • Puéchal X. Whipple's disease. Ann Rheum Dis. 2013 Jun;72(6):797-803.
 • Melas N, Haji Younes A, Egerszegi P. Whipples sjukdom: sällsynt, dödlig utan behandling, men lätt botad.

Annons
Annons
Annons

Annons