Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Tyreotoxisk kris


Uppdaterad den: 2023-06-06

Annons

Bakgrund

 • Livshotande tillstånd som kännetecknas av hypertyreossymtom som snabbt förvärras.
 • Uppträder oftast hos personer med obehandlad eller otillräckligt behandlad tyreotoxikos.
 • Har ofta en utlösande faktor.
 • Är inte relaterat till nivån av tyreoideahormon.

Epidemiologi

 • Incidensen är cirka 0,2/100 000 personer och år, vanligare bland kvinnor.
 • Kan förekomma vid Graves sjukdom (vanligast), toxisk multinodös struma och toxiskt adenom.

Etiologi och patogenes

 • Tyreotoxisk kris kan utlösas vid otillräckligt behandlad/obehandlad hypertyreos i kombination med svår stress, exempelvis i form av:
  • Infektioner (vanligast)
  • Kirurgiska ingrepp
  • Trauman
  • Hypoglykemi
  • Ketoacidos vid diabetes
  • Amiodaronbehandling
  • Behandling med radioaktivt jod
  • Undersökning med jodhaltiga röntgenkontrastmedel
  • Hjärtinfarkt
  • Cerebrovaskulär sjukdom
  • Strålningsinducerad tyreoidit
  • Förlossning
  • Emotionell stress
  • Intensiv träning
Annons
Annons

ICD-10

 • E05.5 Tyreotoxisk kris

Anamnes

Symtom vid hypotyreos

 • Se texten Tyreotoxikos, hypertyreos.
 • Bedöm alltid om feber hos en person med obehandlad tyreotoxikos är en tyreotoxisk kris.

Symtom vid tyreotoxisk kris

 • Oro, irritabilitet, förvirring, medvetslöshet.
 • Svettningar.
 • Feber, vanligtvis >38,5° C.
 • Trötthet.
 • Illamående, buksmärta, kräkningar, diarré.
 • I enstaka fall atypiska symtom med extrem svaghet, apati, förvirring och avsaknad av feber.

Kliniska fynd

 • Tremor, motorisk oro, desorientering, psykotiska symtom.
 • Medvetanderubbningar, kramper, ibland koma.
 • Svettning och feber.
 • Uttorkning.
 • Takykardi, ofta mycket snabb supraventrikulär takykardi:
  • Kan leda till akut hjärtsvikt och kardiovaskulär chock
 • Leverinsufficiens med ikterus.

Utredning av tyreotoxisk kris

 • På sjukhus:
  • Innan behandling inleds tas blodprover för att fastställa FT4, FT3 och TSH
  • Blodstatus, elektrolyter, leverfunktionsprover, CRP och P-glukos
  • Odlingar och lungröntgen vid infektionsmisstanke
  • EKG
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Hypertyreos.

Behandling av tyreotoxisk kris

 • Inleds snarast vid klinisk misstanke för att minska mortaliteten.
 • Intensivvård.
 • Behandlingen har fyra huvudkomponenter:
  1. Behandling inriktad mot tyreoidea
  2. Behandling av de allmänna symtomen
  3. Behandling för att blockera den perifera verkan av tyreoideahormonerna
  4. Behandling av den/de utlösande orsaken/erna
 • Aktuella läkemedel är betablockerare, tyreostatika och kortison.
 • För detaljerad beskrivning av behandling, se Nationellt vårdprogram för hypertyreos.

Komplikationer

 • Den vanligaste dödsorsaken vid tyreotoxisk kris är multiorgansvikt, därefter hjärt- och andningssvikt, arytmier, DIC, tarmperforation och sepsis.

Prognos

 • Dramatiskt förlopp.
 • Dödligheten är 10–30 %.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.