Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Molluscum contagiosum


Uppdaterad den: 2018-07-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • En virusinfektion i huden som karakteriseras av 2–5 mm stora pärlemorliknande papler på 2–5 mm, ofta med central fördjupning (mollusker).1
 • Tillståndet är oftast självbegränsande och utan sekvele, men det kan pågå i flera månader och ibland i flera år.

Förekomst

 • Det är oftast små barn som får mollusker:
  • Infektionen är sällsynt hos barn <1 år, förekommer oftast i åldersgruppen 2–5 år, men kan förekomma i alla åldersgrupper
  • I ett engelskt primärvårdsmaterial var 90 % <15 år2

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är infektion med ett poxvirus.
 • Viruset sprids genom autoinokulation, när patienten kliar på eller rör vid en lesion eller vid hudkontakt med en smittad person.
 • Vuxna kan smittas sexuellt.

Predisponerande faktorer

 • Barn som ofta är i simhallen och som badar tillsammans.
 • Patienter med nedsatt immunförsvar. 
 • Hiv:
  • Förekommer som en opportunistisk infektion vid hiv
  • Kan ibland vara den första indikationen på hiv-infektion
 • Det finns viss dokumentation om att tillståndet är vanligare bland barn med atopiskt eksem.3

ICD-10

 • B08 Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificerasannorstädes
  • B08.1 Mollusker

ICD-10 Primärvård

 • B081 Mollusker

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Platta, blekrosa, pärlemorliknande utslag på 2–5 mm, ofta med central fördjupning (mollusker).

Differentialdiagnoser

 • Vårtor
 • Milier

Anamnes

 • I typiska fall ett asymtomatiskt tillstånd bortsett från utslaget.
 • Gradvis utvecklas små papler i huden, ofta samlade i små grupper. Paplerna växer till 2–5 mm storlek och är i regel färre än 30 stycken.
 • Efter hand som de växer bildas oftast en central fördjupning, en så kallad "navel".
 • Hos barn sitter paplerna ofta på armarna, bålen och i ansiktet – ofta i böjveck.
 • Molluskerna tillväxer under flera veckors tid.
 • Vid sexuellt överförd sjukdom förekommer molluskerna i genitalområdet, på nedre delen av buken och övre delen av låren.

Kliniska fynd

 • Typiskt primärutslag.
 • Utslagen blir oftast inte större än 5 mm i diameter och innehåller en ostliknande massa.
 • Antalet mollusker kan variera från några få upp till över hundra (särskilt hos personer med nedsatt immunförsvar), men vanligen rör det sig om färre än 30 stycken.
 • Huden runt molluskerna är oftast helt opåverkad, men det kan förekomma irritationer med lätt svullen, rodnad hud och någon gång sekundärinfektion.
 • Patienter med atopiskt eksem kan får eksemreaktion runt enstaka mollusker.4
Molluscum contagiosum

Andra undersökningar

 • Om mollusker konstateras hos vuxna bör man tänka på möjligheten av sexuellt överförd smitta och eventuellt ta andra smittprover.

Behandling

Behandlingsmål

 • Information om spontanläkning och smittrisk.

Behandlingen i korthet

 • Oftast behövs ingen behandling eftersom molluskerna försvinner av sig själva.
 • Vid kosmetiska problem, till exempel mollusker i ansiktet, kan behandling vara indicerad.
 • Behandlingsalternativen är skrapning (kyrettage) eller kryoterapi – dock finns det endast få behandlingsstudier:
  • Dessa behandlingar är smärtsamma

Förskola/dagmamma

 • Risken för smitta mellan individer är relativt liten och det finns inga begränsningar vad gäller vistelse på förskola eller hos dagmamma.

Läkemedelsbehandling

 • Imikvimod har testats i några små RCTer:5-7
  • Ej godkänt för denna indikation, och generellt inte godkänt för barn
  • Konklusionen från en genomgång av tillgänglig litteratur är att imikvimod inte är bättre än placebo – och har biverkningar
 • Kaliumhydroxid har i små studier visat effekt, men dokumentationen är bristande:4,8-9
  • Är inte registrerat som läkemedel, men kan köpas receptfritt
 • Lokalbehandling med triklorättikssyra har använts, men det saknas dokumentation för effekt4

Annan behandling

 • Molluskerna kan avlägsnas kirurgiskt genom att de skrapas bort med en skarp slev.
  • Småbarn bör förbehandlas med bedövningssalva eller -plåster:
   • Lidokain-prilokain som kräm eller plåster. Applikationstid minst en timme före ingreppet
 • Mollusker kan också frysbehandlas, också i dessa fall är det aktuellt med förbehandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Inkubationstiden är 2 veckor till 6 månader.3
 • De flesta lesionerna försvinner spontant inom 6–9 månader, men de kan finnas i upp till 1–2 år:10
 • I en studie på 170 barn med mollusker var 50 % behandlade och icke-behandlade fria från utslagen efter 1 år, och cirka 70 % efter 1,5 år:11
  • Behandling förkortade inte förloppet

Prognos

 • God, spontanläkning.
 • Okomplicerade fall läker utan ärrbildning.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Om spontanläkning och smittrisk, särskilt risken för att sprida smittan på den egna kroppen.
 • Risken för smitta mellan individer är relativt liten och det finns inga begränsningar vad gäller vistelse på förskola eller hos dagmamma.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons