Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Tarmischemi


Uppdaterad den: 2019-06-17

Annons

Bakgrund

 • Tarmischemi delas in i:
  • Arteriell ischemi:
   • Akut (emboli, trombos)
   • Kronisk
   • Icke-ocklusiva tillstånd
  • Venös ischemi (oftast tromboser)

Epidemiologi

 • Akut arteriell ischemi:
  • En svensk studie hittade en incidens på 8,6 per 100 000 personår (akut tromboembolisk sjukdom i a. mesenterica)
 • Kronisk arteriell ischemi:
  • Förekommer hos medelålders personer och äldre med perifer kärlsjukdom
 • Icke-ocklusiva tillstånd:
  • Förekommer i regel hos patienter med akut sjukdom som till exempel sepsis, hypovolemi, efter kirurgi
  • Förekommer framför allt hos personer <80 år (kan också vara akut)
 • Venös ischemi:
  • Förekommer oftast hos personer 45–60 år
  • Män och kvinnor drabbas i lika hög grad

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet beror på artärocklusion, venös trombos eller icke-ocklusiva tillstånd med hypoperfusion (NOMI – non occlusive mesenteric ischemia).
 • Ischemin kan vara övergående utan att lämna vävnadsskador men kan också ge kronisk vävnadsskada eller akut ischemi med gangrän.
 • Orsakerna till akut arteriell ischemi är en emboli eller trombos i a. mesenterica superior.
 • Vid kronisk mesentarialkärlsischemi är ateroskleros med stenos eller ocklusion av två eller tre av huvudartärerna är den vanligaste orsaken (vanligtvis arteria coeliaca och arteria mesenterica superior).
 • Icke-ocklusiva tillstånd:
  • Tillstånd med hypoperfusion som gör att ischemi i tarmar uppstår medan den arteriella funktionen är intakt
  • Den vanligaste orsaken är aortakirurgi, förhöjt abdominellt tryck kan vara en bakomliggande faktor
Annons
Annons

ICD-10

 • K55 Kärlsjukdomar i tarmen
  • K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen
  • K55.0 Kroniska kärlsjukdomar i tarmen
  • K55.9 Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad

Anamnes

 • Akut arteriell ischemi:
  • Olika faser:
   • I första fasen får patienten akut insättande uttalade buksmärtor, med våldsam peristaltik, kräkningar och diarré, men med opåverkat allmäntillstånd
   • I andra fasen, som inträffar efter några få timmar, uppstår paralys och smärtorna blir mindre uttalade och mer diffusa:
    • I denna fas blir buken meteoristisk och kräkningar och diarré kan bli blodiga på grund av mukosagangrän
   • Tredje fasen inträder efter några timmar till ett halvt dygn med gangrän av samtliga lager i tarmväggen, perforation, diffus peritonit, sepsis och anuri
  • Vid emboli har patienten ofta haft embolier tidigare och/eller har förmaksflimmer
  • Vid trombos har patienten ofta haft symtom eller tecken på aterosklerotisk sjukdom. Sjukdomsförloppet är mer utdraget
 • Kronisk arteriell ischemi:
  • Måltidsrelaterade smärtor (angina abdominalis) är det mest typiska symtomet:
   • Smärtorna sitter vanligen i epigastriet, är uttalade och uppstår oftast 20–30 minuter efter måltider och kan sitta i 1–2 timmar
   • Smärtorna är särskilt uttalade efter större och fettrika måltider
  • Viktminskning är typiskt eftersom smärtorna gör att patienten får en motvilja till att äta/är rädd för att äta
 • Icke-ocklusiva tillstånd:
  • Förekommer hos patienter som har riskfaktorer för tillståndet
 • Venös trombos:
  • Förloppet är långsammare än vid akut arteriell ischemi
  • Symtom kan finnas i dagar-veckor innan diagnosen ställs
  • De vanligaste symtomen är buksmärta, anorexi och diarré. Senare kan mer lokaliserad buksmärta uppstå
  • Melena och synligt blod i avföringen uppstår hos en minoritet av patienterna

Kliniska fynd

 • Akut arteriell ischemi:
  • Det är generellt stor diskrepans mellan patientens våldsamma smärtor och de sparsamma, objektiva kliniska fynden.
  • Buken blir under förloppet meteoristisk.
  • Sent i förloppet kan buken bli peritonitisk och cirkulationen och urinproduktionen blir påverkad
 • Kronisk arteriell ischemi:
  • Vid auskultation av buken kan ett systoliskt blåsljud höras strax ovanför naveln
  • Steatorré och ockult blödning kan föreligga
 • Icke-ocklusiva tillstånd:
  • Tecken på hypovolemi, hypotoni, sepsis eller akut koronart syndrom. Andra tecken på hjärtsvikt.
  • Tecken på nyligen genomgången kirurgi
 • Venös ischemi:
  • Oftast är patienten inte särskilt påverkad.
  • Feber och peritonealretning är tecken på utveckling av tarmgangrän.

Utredning

 • Blodstatus, albumin, SR, CRP. 
 • D-dimer har en hög sensitivitet, men inte specificitet, för akut arteriell ischemi och venös ischemi och kan därmed användas för att utesluta de tillstånden.
 • DT-angiografi:
  • Används framför allt vid misstanke om akut arteriell ischemi och venös ischemi
 • Angiografi:
  • Används framför allt vid misstanke om kronisk arteriell ischemi och icke-ocklusiva tillstånd
 • Ultraljud med doppler:
  • Rekommenderas som första undersökning vid misstanke om kronisk arteriell ischemi
 • DT:
  • För differentialdiagnostik
  • Är förstahandsundersökningen vid ischemi i kolon
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Ulcusperforation
 • Aortadissektion
 • Akut hjärtinfarkt
 • Mekanisk ileus
 • Kronisk pankreatit
 • Gallstenssjukdom
 • Gastroesofageal refluxsjukdom
 • Peptiskt ulcus
 • Pankreascancer
 • Ventrikelcancer
 • Infektiös kolit
 • Divertikulit
 • Crohns sjukdom
 • Ulcerös kolit
 • Tjocktarmscancer

Behandling av tarmischemi

 • Vid akut arteriell ischemi är behandlingen kirurgi eller lokal trombolys.
 • Vid kronisk arteriell ischemi är behandlingen också kirurgisk.
 • Vid icke-ocklusiva tillstånd rekommenderas framför allt förebyggande behandling. Vid förhöjt abdominellt tryck rekommenderas medicinsk och/eller kirurgisk behandling.
 • Vid venös ischemi behövs i regel enbart antikoagulantia.
 • Stödjande behandling med till exempel smärtstillande, vätsketerapi, syrgas och korrigering av elektrolytrubbningar.

Egenbehandling

 • Äta små måltider vid kronisk tunntarmsischemi kan minska symtom.

Läkemedelsbehandling

 • Kan bestå av antibiotikabehandling, prostaglandiner och andra vasodilatorer och antikoagulantia. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Revaskularisering, kirurgisk embolektomi med stent (endovaskulärt eller via öppen kirurgi), intraarteriell trombolys och bypassoperation är aktuella metoder.
 • Ibland krävs en partiell tarmresektion.

Komplikationer

 • Tarmgangrän och perforation med utveckling av sepsis.
 • Kroniskt malabsorptionssyndrom.
 • Peritonit, toxisk megakolon och striktur är komplikationer efter ischemi i kolon. Kroniska besvär förekommer.

Prognos

 • Mortaliteten vid akut arteriell ischemi ligger mellan 60–100 %.
 • Vid icke-ocklusiva tillstånd är mortaliteten 70–80 %.
 • Vid venös ischemi är mortaliteten 12–20 %.
 • Vid kronisk arteriell ischemi är mortaliteten låg.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.