Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Nageltrång


Uppdaterad den: 2019-11-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Ett tillstånd där nagelplattan trycker mot och eventuellt punkterar huden.
 • Kallas också onychocryptosis eller unguis incarnatus.

Epidemiologi

 • Nageltrång hör till de mera vanligt förekommande tillstånden inom primärvården.

Etiologi och patogenes

 • En nagelspets eller ett hörn av nageln gräver sig ner i huden, allt djupare efter hand som nageln växer.
 • Detta leder till framför allt en främmandekroppsreaktion med inflammationstecken.
 • Andra riskfaktorer är trånga skor, dålig fothygien, hyperhidros och trauman (till exempel vid idrott).

ICD-10

 • L60.0 Nageltrång

Anamnes

 • Patienten klagar över smärtor, svullnad och av och till varig sekretion från tånageln.

Kliniska fynd

 • Vid undersökning ses ödem och inflammation och ofta granulationsvävnad/hyperkeratos där nageln skär in i huden.
 • Kronisk inflammation och granulation samt markant hypertrofi i nagelvecket kan finnas i uttalade fall. 
 • Gångsvårigheter kan uppstå.

Utredning av nageltrång

 • Diagnosen baseras på kliniska fynd som talar för diagnosen. Övrig provtagning och bilddiagnostik är inte indicerat. 

Differentialdiagnoser

 • Fotsvamp
 • Paronyki
 • Exostos (benig utväxt)
 • Malignt melanom
 • Skivepitelcancer

Behandling av nageltrång

 • Icke-kirurgiska åtgärder rekommenderas i första hand, särskilt vid lindriga fall.
 • Om icke-kirurgiska åtgärder inte har haft effekt, vid måttliga–svåra fall och som förebyggande behandling rekommenderas kirurgisk behandling.

Egenbehandling

 • Varma fotbad i 5–10 minuter tre gånger dagligen:
  • Rekommenderad vattentemperatur är mellan 32–37 °C
  • Den första halva minuten kan rinnande vatten användas för att rensa såret
  • Såpvatten rekommenderas inte
 • Omslag med alsolsprit.
 • En liten bit bomull, en remsa, ett plåster eller tandtråd kan sättas under nagelkanten för direkt avlastning.
 • Tejp kan användas för att dra huden bort från nagelplattan.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande:
  • Paracetamol, NSAID och/eller opioider kan behövas som smärtstillande vid nageltrång
 • Antibiotika:
  • Är som regel inte nödvändig, förutom vid invasiv infektion (cellulit, erysipelas)
 • Lokalbehandling:
  • Starkare kortisonsalvor kan möjligen minska hypertrofin av huden och därmed minska besvären

Annan behandling

 • Den kirurgiska metod som ofta föredras är partiell evulsio (kilresektion, Königs operation) eventuellt kombinerat med pensling med fenol (fenollösning 90 %, steril lösning, ATL-K).
 • Efteråt görs en omläggning med förband. Fotbad, antibiotika eller honung har inte visat sig ha förebyggande effekt mot komplikationer. 

Komplikationer

 • Infektion, bland annat paronyki eller erysipelas.
 • Recidiv efter kirurgisk åtgärd.

Prognos

 • Om nageln endast tas bort är recidivrisken hög (cirka 70 %).

Källor

 • Mayeaux EJ Jr, Carter C, Murphy TE. Ingrown Toenail Management. Am Fam Physician 2019; 100(3): 158-164.
 • Eekhof JAH, Van Wijk B, Knuistingh Neven A, van der Wouden JC. Interventions for ingrowing toenails. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD001541.
 • Bernardshaw SV, Dolva Sagedal LH, Michelet KM, et al. Postoperative treatment after partial nail ablation of ingrown toenails - does it matter what we recommend? A blinded randomised study. Scand J Prim Health Care 2019; 37(2): 165-173.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons