Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Samarbeta med NetdoktorPro

NetdoktorPro lanserades 2010 och riktar sig mot aktiva läkare. NetdoktorPro växer starkt och har idag cirka 170 000 besök per månad. Vi driver även Netdoktor.se - Sveriges ledande hälsoportal - med över 1 miljon besök i månaden.  Läs mer om samarbetsmöjligheter här.


Publicerad den: 2015-01-23

 Varför samarbeta med NetdoktorPro.se?

Vilken målgrupp av specialistläkare/förskrivare önskar du nå?

NetdoktorPro är uppdelat på följande specialistområden. Varje område bildar en egen sajt på NetdoktorPro: 

Allergologi
Allmänmedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Hud/Venereologi

Infektion
Kardiologi
Kirurgi
Lungmedicin
Neurologi
Obesitas
Onkologi
Ortopedi

Pediatrik
Psykiatri
Reumatologi
Smärta
Urologi
Ögon
Öron/Näsa/Hals

 

Våra koncept


koncept 1

Sponsorskap mot din utvalda målgrupp av läkare/förskrivare 


 

Specialistområden på NetdoktorPro - medicinskt verktyg för läkare

Vi lyfter ditt specialistområde på NetdoktorPro.se på ett oberoende redaktionellt sätt genom en redaktionell plan bestående av bland annat följande delar som uppdateras/skrivs för projektet:

Det redaktionella materialet är skrivet och/eller faktagranskat av Sveriges ledande medicinska experter, vilket ger innehållet ökad trovärdighet och seriositet. Redaktionen och dess medarbetare verkar fullständigt oberoende gentemot olika intressenter.

Målgruppen nås, integrerat i relevant sammanhang, genom:

  • Strategiska bannerplaceringar desktop/mobilt

  • Native marketing

  • Presentationsfilmer

  • Broschyrer, läkar- och patientmaterial

  • Mikrohemsida 

Jag önskar mer information:

Kontakta NetdoktorPro på annonsera@netdoktorpro.se för mer information om målgruppen, besöksantal, frågor om lediga annonsplatser och lämpliga annonsformat, tidsplaner, priser, statistikmätningar och förslag på lämpliga lösningar för dig.

Netdoktor - Hälsa och sjukdomar Jag vill nå patienter, apotekskonsumenter och hälsokostköpare
Få mer information om hur du når utvalda målgrupper av patienter/konsumenter via Netdoktor.se enligt samma arbetsmodell som ovan. Läs mer här eller kontakta oss via annonsera@netdoktor.se.
koncept 2

Läkarutbildning med garanterade måltal mot specifik målgrupp av läkare/förskrivare


 

NetdoktorPros läkarutbildningar

NetdoktorPro garanterar mätbara resultat vid läkarutbildningar i form av antal besökare, samt antal personer i målgruppen som genomgår hela utbildningen. Kampanjen pågår tills alla mål är uppnådda. Eftersom det är så specifik målgrupp så kan du räkna ROI och ett värde på varje läkare som utbildas.

Syftet med en läkarutbildning är att sprida och öka kunskapen om orsaker och behandlingar. Mörkertalet och okunskapen kring ett sjukdomsområde är många gånger otroligt mycket större än vad vi från början har möjlighet att överskåda. 

Jag önskar mer information:

Kontakta NetdoktorPro på annonsera@netdoktorpro.se för mer information om läkarutbildningar, samt hjälp med att tolka ROI och effekter baserat på lång erfarenhet.  

Netdoktor - Hälsa och sjukdomar Upplysningskampanj mot patient med garanterade måltal
Få mer information om Netdoktors upplysningskampanjer enligt ungefär samma modell som läkarutbildningen ovan. Läs mer här eller kontakta oss via annonsera@netdoktor.se.

 

Kärnvärden i alla våra samarbeten:

 

Netdoktor vardeord color

 

  Vill du nå patienter/konsumenter? Läs mer här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.