Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Om utbildningen

Med utbildningen Uppdaterad-pa-psoriasis.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om psoriasis hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

 • Psoriasis och samsjuklighet
 • Behandlingsmål
 • Kopplingen mellan behandlingssvar och patientens livskvalitet
 • Farmakologisk behandling
 • Praktisk handläggning vid remittering

Utbildningen vänder sig främst till läkare men även till annan sjukvårdspersonal och omfattar fem delar med tillhörande patientfall samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Innehållet på Uppdaterad-pa-psoriasis.se är sammanställt av NetdoktorPro och faktagranskat av professor Mona Ståhle, överläkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt uppdaterat av överläkare Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi vid Linköpings universitet. Utbildningen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Novartis Sverige AB. Copyright Netdoktor.se AB 2018.

Godkännandenummer: SE1809880558

Källor

 • NetdoktorPro.se
 • Statens beredning medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Socialstyrelsen,  Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis
 • Läkemedelsverket
 • Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi, SSDV
 • European Academy of Dermatology and Venerology, EADV
 • Psoriasisförbundet
 • Boehncke WH, Schön MP : Psoriasis , Lancet :5;386:983-94, 2015
 • Alwan W, Nestle FO : Pathogenesis and treatment of psoriasis- exploting pathophysiological pathways for precision medicine Clin Exp Rheum : 3;2-6, 2015

Referenser

 1. Psoriasisförbundet (u.å.) Vad är Psoriasis [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/ [2019-12-05]
 2. SBU (2018-06-14) Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis. Rapportnummer 278 [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.sbu.se/278 [2019-12-05]
 3. Läkemedelsverket (2019-09-05) Psoriasis och psoriasisartrit [Elektronisk]. Tillgänglig: http://lv.se/psoriasis [2019-12-05]
 4. Läkemedelsverket (2019-06) Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation [Elektronisk]. Tillgänglig: https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/2019/190904%20Info_fran_LV_nr_2_2019.pdf [2019-12-05]
 5. Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi (2019-04-17) SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis [Elektronisk]. Tillgänglig: https://ssdv.se/images/SSDVs_behandlingsrekommendationer_ny_version_2019-04-17.pdf [2019-12-05]
 6. Psoriasisförbundet (u.å.) Patienternas syn på vården och sin sjukdom [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.psoriasisforbundet.se/psoriasiskoll-patienternas-syn-pa-varden-och-sin-sjukdom/ [2019-12-05]
 7. European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) (2017-09-11) European S3-Guideline on the systemic treatment ofpsoriasis vulgaris–Update Apremilast and Secukinumab–EDF in cooperation with EADV and IPC [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jdv.14454 [2019-12-05]
 8. Socialstyrelsen (2019) Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-3-11.pdf [2019-12-05]
 9. Alwan. W et al. Clin Exp Rheumatol. 2015 Sep-Oct;33(5 Suppl 93):S2-6

Ansvariga läkare

mona strahle psoriasis2
Mona Ståhle Professor vid Karolinska institutet och överläkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
chaen00 Charlotta Enerback 1
Charlotta Enerbäck Professor i dermatologi vid Linköpings universitet

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.