Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Nokturi

Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att tömma blåsan, och där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn. Det förekommer i alla åldersgrupper och ökar med stigande ålder. Både män och kvinnor är drabbade och mer än hälften av alla över 50 år har nokturi.

Nokturi är en av de vanligaste orsakerna till störda nätter och splittrad nattsömn. För den drabbade kan sömnstörningen leda till sänkt livskvalitet med konsekvenser som trötthet, nedstämdhet samt sämre hälsa. Eftersom sömnen är involverad i kroppens endokrina, metabola och immunologiska system är den viktig för både fysisk och psykisk återhämtning och återuppbyggnad.

Nokturi kan även försämra prestationsförmågan hos personer i arbetsför ålder samt kan leda till skador genom olycksfall – både på arbetet, i trafiken och i hemmet. Det sistnämnda gäller inte minst bland äldre. Dessutom kan den drabbades partner få sin sömn störd. Det är även visat att ju fler blåstömningar per natt, desto fler sjukskrivningar - vilket betyder att nokturi medför betydande samhällskostnader.

För att sprida kunskap om nokturi har Netdoktor sedan januari 2013 drivit en upplysningskampanj till allmänheten om nokturi och enures. Där har över 10 000 personer från hela Sverige deltagit och resultaten visar att:

 • de flesta vuxna med nokturi är uppe och kissar två-tre gånger varje natt, och den störda nattsömnen orsakar en rad problem
 • över 75 procent uppger att de har svårt att somna om, och över 80 procent känner sig trötta på dagen
 • ungefär hälften anser att prestationen på jobbet försämras och lika många att nattkissandet påverkar livskvaliteten negativt
 • många känner inte till att nattkissning kan behandlas, och en del känner skam inför att ta upp problemet
 • 53 procent har sökt/tänkt söka vård som ett resultat av den mottagna informationen i Netdoktors upplysningskampanj om nattkissning

Andra resultat från undersökningen visar att ungefär hälften med nokturi upplever försämrat minne, mindre tålamod, försämrad koncentration, och likaså nedstämdhet samt irritation.

– Undersökningen visar att nokturi och sömnsvårigheter är ett problem hos många patienter och att det finns ett behov av ökad kunskap hos läkarkåren om hur man bemöter och utreder dessa symtom, säger docent Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, tillika Netdoktors expert på nokturi.

Vadvetduomnokturi.se

Med utbildningen vadvetduomNOKTURI.se hoppas Netdoktor på att öka kunskapen om nokturi hos läkarkåren samt övrig sjukvårdspersonal genom att belysa följande frågeställningar om tillståndet:

 • Vad är nokturi, definition?
 • Hur identifierar jag nokturi hos mina patienter?
 • Vilka livsstilsråd ger jag?
 • Vilken är den rekommenderade farmakologiska behandlingen?

Utbildningen omfattar fem faktatexter med efterföljande kunskapstest samt informationsmejl till intresserade deltagare.

Innehållet på vadvetduomNOKTURI.se är framtaget av Netdoktor och granskat av docent Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Utbildningen marknadsförs i samarbete med Dagens Medicin och uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Ferring Läkemedel AB. Copyright Netdoktor.se AB 2013.

Källor

 • International Continence Society (ICS)
 • ”Nokturi hos män” (Damber), NetdoktorPro.se
 • ”Nokturi hos kvinnor” (Jonasson), NetdoktorPro.se
 • Janusinfo (Stockholms Läns Landsting)
 • ”Riktlinjer för nokturi”, Nätverk Nokturi
 • Läkemedelsboken 2011-2012

Ansvariga läkare

Aino Fianu Jonasson Nokturi
Aino Fianu Jonasson Överläkare gynekologi och obstetrik, Karolinska universitetssjukhuset
Mats Halldin10
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.