Anmäl fler intressen

Lär dig mer om svårkontrollerad blödning vid kirurgi

Kirurgiska ingrepp utan blödning är dessvärre inte möjligt. Oftast är blödningen liten och lätt att kontrollera för kirurgen, men ibland leder blödningen till allvarliga komplikationer. Incidensen och allvarlighetsgraden av blödningskomplikationer varierar mellan typer av kirurgi och mellan olika ingrepp. Flera olika faktorer bidrar till kirurgiska blödningskomplikationer. En del av dessa faktorer är patientrelaterade, till exempel hög ålder, dålig njurfunktion, låg BMI och preoperativ medicinering. Andra faktorer som påverkar blödningen är relaterade till ingreppets storlek, längd och lokalisation.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om svårkontrollerad blödning vid kirurgi från NetdoktorPro. Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion följs av ett patientfall. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare. Utbildningen riktas främst till kirurger men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet.

Välkommen att lära dig mer om det senaste inom svårkontrollerad blödning vid kirurgi och ge dina patienter bästa möjliga vård!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning