Intresseområden sparade.

 Drygt 450 000 svenskar, omkring fyra till fem procent av befolkningen, har typ 2-diabetes idag – och förekomsten ökar med stigande ålder. Dessutom finns ett stort mörkertal. Uppskattningsvis har kanske närmare 150 000 svenskar typ 2-diabetes utan att veta om det. Omkring 10-15 procent av befolkningen uppskattas dessutom ha en så kallad prediabetes, med stor risk att i framtiden utveckla typ 2-diabetes.

Hos diabetiker finns en klart ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, och risken för hjärt-kärlkomplikationer är särskilt hög vid samtidig förekomst av andra riskfaktorer, som högt blodtryck och höga blodfetter.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny fortbildning för läkare från NetdoktorPro, utgående från ett patientfall i fem delar. Att genomföra fortbildningen tar ungefär femton minuter och alla svar är anonyma. Fortbildningen riktas till läkare (främst allmänläkare), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om diabetes och kardiovaskulär sjukdom!

Starta fortbildningen här >>