Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!
I filmen berättar Soo Aleman, överläkare och docent på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset mer om fortbildningen.

 

Gå till fortbildningen »

 

Globalt beräknas cirka 70 miljoner individer ha en hepatit C-infektion. Det finns regionala variationer i HCV-prevalensen, beroende på tillgång till diagnostik, säker hantering av blodprodukter och god vårdhygien. I länder där dessa förutsättningar finns har injektionsmissbruk blivit den vanligaste anledningen till hepatit C. Av de 16 miljoner individer som beräknas injicera droger världen över, uppskattas 10 miljoner ha antikroppar mot HCV (anti-HCV). Omkring 70 procent av dem har en kronisk infektion.

Ungefär 60 procent av de redan existerande (prevalenta) hepatit C-infektionerna finns hos personer som någon gång injicerat droger. Majoriteten, cirka 80 procent, av de nya (incidenta) infektionerna uppstår hos personer med pågående injektionsmissbruk. WHO har fastställt ett globalt mål om att eliminera hepatit B och C som hot mot folkhälsan till år 2030. Avseende dessa infektioner strävar man efter att minska incidensen med 90 procent och dödligheten med 65 procent. För att kunna uppnå dessa mål krävs att även personer som injicerar droger får tillgång till diagnostik, utredning och behandling med de nya, effektiva läkemedlen. En beroendeproblematik med pågående injektionsmissbruk ställer höga krav på vårdgivaren. Ett välfungerande samarbete mellan dem som kommer i kontakt med målgruppen är en förutsättning.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny fortbildning om hepatit C vid injektionsmissbruk från NetdoktorPro. Fortbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra fortbildningen tar ungefär en kvart och alla svar är anonyma. Fortbildningen vänder sig till läkare (främst inom beroendevården), men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om hur man handlägger missbrukspatienter med hepatit C >>

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.