Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

njurar kropp

Fortbildning för njurläkare om renal anemi vid kronisk njursjukdom 

Genom denna fortbildning kan du enkelt ta del av den senaste kunskapen om renal anemi vid kronisk njursjukdom (CKD). Den renala anemin är mycket vanligt förekommande, särskilt vid CKD stadium 3–5, och är ett resultat av sänkt produktion av erytropoetin, ofta i kombination med förändrad järnmetabolism. Tillståndet är associerat med negativa konsekvenser som exempelvis sänkt livskvalitet, ökad kardiovaskulär risk och förkortad överlevnad.

Är du allmänläkare? Gå till kursen om renal anemi vid kronisk njursjukdom här »

 Jag är:


NetdoktorPro har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i fortbildningen. Patientfallen är utformade av docent Hans Furuland, överläkare vid Njursektionen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Fortbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av GSK. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2023.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.