Intresseområden sparade.

Hiv

Fortbildning

Du har nu genomfört utbildningen om hiv. Vi hoppas att den gett ny kunskap som du kommer att ha användning av i din kliniska vardag.

Här finner du relevanta länkar till parametrar att beakta vid val av behandling,

Janusmed interaktioner och riskprofil
Interaction Checker

Andra relevanta länkar: 

Kunskapsunderlaget: Smittsamhet vid behandlad hivinfektion från Folkhälsomyndigheten 2019

Rekommendationer: Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet

Mer information om hiv hittar du här på NetdoktorPro.se.

Vänliga hälsningar,

NetdoktorPro