Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hiv

Fortbildning

Du har nu genomfört utbildningen om hiv. Vi hoppas att den gett ny kunskap som du kommer att ha användning av i din kliniska vardag.

Här finner du relevanta länkar till parametrar att beakta vid val av behandling,

Janusmed interaktioner och riskprofil
Interaction Checker

Andra relevanta länkar: 

Kunskapsunderlaget: Smittsamhet vid behandlad hivinfektion från Folkhälsomyndigheten 2019

Rekommendationer: Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet

Mer information om hiv hittar du här på NetdoktorPro.se.

Vänliga hälsningar,

NetdoktorPro