Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

NetdoktorPro:s fortbildningskurs om metastaserad njurcancer är uppbyggd kring fem patientfall, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. På så vis kan du som onkolog eller urolog på ett enkelt och underhållande sätt tillgodogöra dig aktuell information. Patientfallen är framtagna av Magnus Lindskog, docent och överläkare i urologisk onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Magnus Lindskog anpassad

Magnus Lindskog

– Vårt sätt att tänka kring behandling vid metastaserad njurcancer har ändrats tydligt senaste åren och året, och därför är utbildningen högaktuell. Den tar upp ett antal kliniska, vanliga men inte helt lätta problemställningar, som ett stöd för hur man som läkare kan tänka och välja behandling och förhållningssätt, säger Magnus Lindskog.

Starta kursen genom att fylla i det val som beskriver dig


Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av Pfizer. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2022.