Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!
I filmen berättar överläkare Jonas Ahl, VO infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus mer om fortbildningen.

Gå till fortbildningen »

 

Av luftvägsbakterierna är pneumokocken den vanligaste orsaken till allvarliga sjukdomar som sepsis, meningit, pneumoni och empyem samt till vanligare diagnoser som otit och sinuit. 

Sedan 2009 vaccineras alla små barn med konjugerat vaccin som skyddar mot 10-13 av de mest aggressiva och vanligaste serotyperna. Då barnen efter vaccination sällan blir bärare av de serotyper som finns i vaccinet minskar dessa serotyper även i samhället. Det ger ett så kallat flockskydd mot de serotyperna även för ovaccinerade. De serotyper som finns i det konjugerade vaccinet försvinner dock inte helt från samhället, därför är det viktigt att värdera vaccinationsbehovet hos de riskgrupper som löper störst risk att insjukna och bli svårt sjuka i pneumokockinfektion.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny utbildning för läkare om vaccination mot pneumokocker från NetdoktorPro. Utbildningen består av fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen.

Utbildningen riktas till läkare (främst allmänläkare), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen. Välkommen att lära dig mer om det senaste om vaccination mot pneumokocker! Att genomföra utbildningen tar ungefär tio minuter och alla svar är anonyma.

Starta fortbildningen här »

  

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.