Om läkarutbildningen

Med läkarutbildningen VadvetduomBÄLTROS.se hoppas Netdoktor öka kunskapen om bältros och dess konsekvenser hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande frågeställningar:

  • Vad är och vad orsakar bältros?
  • Hur ställs diagnosen?
  • Hur behandlas bältros?
  • Hur behandlas komplikationer till bältros, såsom postherpetisk neuralgi (PHN)
  • Vaccination

Utbildningen vänder sig främst till läkare men även till annan sjukvårdspersonal och omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Innehållet på VadvetduomBÄLTROS.se är framtaget av Netdoktor och granskat av docent Marie Studahl, överläkare vid Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Utbildningen marknadsförs i samarbete med Dagens Medicin och MSD. Copyright Netdoktor.se AB 2014.

Källor

  • NetdoktorPro.se
  • Folkhälsomyndigheten
  • Läkemedelsverket
  • Centers for Disease Control and Prevention