Intresseområden sparade.

Lär dig mer om follikulära lymfom

Follikulära lymfom är en grupp av maligna tumörer som uppstår i det lymfatiska systemet, oftast i lymfkörtlar (nodal sjukdom), ibland i andra organ (extranodal sjukdom). Totalt finns det i dagsläget 50–60 olika sorters lymfom definierade.

Follikulära lymfom är inte botbara, men en del behöver aldrig behandling – förloppet varierar mycket mellan individer. Sjukdomen är behandlingsbar och går att leva länge med även efter upprepade återfall. Det sker en snabb utveckling av nya läkemedel som på sikt kommer att förbättra överlevnaden ytterligare.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om follikulära lymfom från NetdoktorPro. Utbildningen består av ett fiktivt patientfall i fem delar med kontrollfrågor där du kan testa dina kunskaper. Att genomföra utbildningen tar ungefär femton minuter och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer. Utbildningen vänder sig till läkare (främst hematologer, onkologer och internmedicinare), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen. 

Välkommen att lära dig mer om det senaste om hur man handlägger patienter med follikulära lymfom!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning

Ansvariga läkare

Herman Nilsson Ehle
Docent Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
eva k
Eva Kimby MD, PhD, Professor Emerita, Karolinska Institutet, Stockholm