Intresseområden sparade.

Lär dig mer om skelettmetastaser

Skelettmetastaser är en vanlig komplikation till en rad olika tumörsjukdomar och för män är prostatacancer den dominerande grundorsaken och hos kvinnor dominerar bröstcancer. Hos patienter med lungcancer så förekommer skelettmetastasering hos var fjärde patient. Det är inte ovanligt att skelettmetastaser är det första tecknet på cancersjukdomen, även om man i de flesta fall har en primärtumör diagnostiserad några år tidigare.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny fortbildning för läkare om skelettmetastaser från NetdoktorPro. Fortbildningen består av två olika patientfall i fem delar, med kontrollfrågor som följs av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra ett patientfall tar ungefär femton minuter och alla svar är anonyma. Fortbildningen riktas till läkare (främst onkologer, urologer och lungläkare), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om hur man handlägger patienter med skelettmetastaser.

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning

Ansvariga läkare

Henrik Lindman
Henrik Lindman Överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset
Michael Bergqvist - överläkare onkologi - Gävle sjukhus
Michael Bergqvist Överläkare i onkologi vid Gävle sjukhus