Anmäl fler intressen

Om utbildningen om skelettmetastaser

Med utbildningen VadvetduomSkelettmetastaser.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om skelettmetastaser hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

  • Klinisk bild
  • Utredning och diagnostik
  • Behandling
  • Komplikationer
  • Uppföljning och prognos

Utbildningen vänder sig främst till läkare (främst onkologer samt urologer och lungläkare), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer.

VadvetduomSkelettmetastaser.se är en läkarutbildning från NetdoktorPro i samarbete med Henrik Lindman, docent och överläkare Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av Amgen AB. Copyright Netdoktor.se AB 2018.

Anmäl fler intressen

Ansvariga läkare

Henrik Lindman
Henrik Lindman Överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset
Mats Halldin3
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor