Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Om utbildningen om skelettmetastaser

Med utbildningen VadvetduomSkelettmetastaser.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om skelettmetastaser hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

  • Klinisk bild
  • Utredning och diagnostik
  • Behandling
  • Komplikationer
  • Uppföljning och prognos

Utbildningen vänder sig främst till läkare (främst onkologer, lungläkare och urologer), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer.

VadvetduomSkelettmetastaser.se är en fortbildning från NetdoktorPro i samarbete med Michael Bergqvist, överläkare vid Sektionen för onkologi, BOT i Uppsala. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av Amgen AB. Copyright Netdoktor.se AB 2021.

Referenser: 

  1. Lungcancer - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)
  2. George et al. Current Oncology Reports 12 (2010) 80-86
  3. LeVasseur et al. Cancer Treatment Reviews 50 (2016) 183–193
  4. Jamal et al. J Bone Mineral Research 26 (2011) 1829-1835.
  5. Yu et al. Clin Cancer Research 19 (2013) 2240–2247

Ansvariga läkare

Michael Bergqvist - överläkare onkologi - Gävle sjukhus
Michael Bergqvist Överläkare, Sektionen för onkologi, BOT, vid Akademiska sjukhuset

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.