Om VadvetduomSomn.se

Med utbildningen VadvetduomSomn.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om sömn och sömnbesvär hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

  • Orsaker och riskfaktorer
  • Symtom
  • Utredning och diagnostik
  • Behandling
  • Komplikationer
  • Uppföljning och prognos

Utbildningen vänder sig främst till läkare (främst allmänläkare), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer.

 VadvetduomSomn.se är en läkarutbildning från NetdoktorPro i samarbete med Jerker Hetta, läkare och professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Utbildning genomförs med ekonomiskt stöd av Sanofi. Copyright Netdoktor.se AB 2018.

Ansvariga läkare

DSC00175
Jerker Hetta Professor emeritus, Karolinska Institutet
Mats Halldin2
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor