Anmäl fler intressen

Vad vet du om svår långvarig smärta?

Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna i sjukvården. Mellan 20 och 40 procent av besöken hos läkare i primärvården bedöms vara föranledda av smärttillstånd. Trots att patienterna tar stora sjukvårdsresurser i anspråk känner sig många otillfredsställda med de insatser som görs. Det råder även ett starkt negativt samband mellan smärta och livskvalitet – det vill säga minskad smärta genom tidig diagnos, adekvat behandling och ett gott omhändertagande medför ökad livskvalitet. 

 

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om svår långvarig smärta från NetdoktorPro. Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion följs av ett patientfall. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare. Utbildningen riktas främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet. 

 

Välkommen att lära dig mer om det senaste inom svår långvarig smärta och ge dina patienter bästa möjliga vård! 

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning

Ansvariga läkare

Karsten Ahlbeck
Karsten Ahlbeck Överläkare och smärtspecialist vid Smärtkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus
Mats Halldin14
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor