Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Integritetspolicy

Netdoktor.se AB (nedan kallad ND) anser att personlig integritet är mycket viktigt. ND ber dig därför att läsa integritetspolicyn för VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se. Om du inte accepterar policyn ber vi dig att lämna webbplatsen.

När du använder VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se registreras vissa personuppgifter (exempelvis ip-adress) per automatik. Du kan även välja att lämna ytterligare personlig information. All information som ND samlar in handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL) och vidarebefordras inte till tredje part. Informationen används för att optimera innehållet på VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se och Netdoktorpro.se. ND kan även använda sammanställningar av informationen i statistiskt syfte och upprätta sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Dessa rapporter kan komma att delges ND:s partners och annonsörer, men röjer inte personligt identifierbar information.

För närvarande använder ND verktyget Google analytics för att optimera sajten genom att studera trafik och analysera hur besökarna använder VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se. Inga personuppgifter samlas in från Google analytics.

Sekretess

ND röjer inte din personligt identifierbara information såvida vi inte har ditt tillstånd eller om särskilda omständigheter föreligger, exempelvis när ND i god tro anser att lagen kräver att informationen röjs.

E-post

När du registrerar en e-postadress innebär det att du kan få e-post från ND med erbjudanden om produkter och tjänster som ND tror kan vara av intresse för dig. Endast ND (och personer vilka arbetar för ND:s räkning och som skrivit under ett avtal om sekretess) kommer att göra dessa e-postutskick. ND varken säljer eller hyr ut registrerade e-postadresser.

Säkerhet

Vid dataöverföring via internet kan hundraprocentig säkerhet inte garanteras. Följaktligen kan ND, även om vi strävar att skydda din personliga information, inte garantera säkerheten för information du överför till ND, och du gör så på egen risk.

Cookies

För att ND ska kunna ge dig bästa möjliga service när du besöker VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se, använder ND cookies. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att lagra dina preferenser. Cookies kan inte upplysa ND om din e-postadress eller ge ND annan personligt identifierbar information. Väljer du att lämna ytterligare information på VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se, kan information komma att förbindas med data som finns lagrade i cookien.

Länkar

VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att ND inte tar ansvar för den informationssäkerhet som tillämpas på dessa webbplatser.

Förändringar

Om ND beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer ND att publicera ändringarna på VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se, så att du alltid har klart för dig vilken information vi samlar in, hur den används, samt under vilka omständigheter den eventuellt kan komma att offentliggöras. Informationen används i enlighet med den integritetspolicy som gällde vid den tidpunkt då informationen samlades in.

Användarvillkor - Viktig juridisk information

Dessa användarvillkor avser VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se.

Informationen på VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se är endast avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal.

Den medicinska redaktionen på Netdoktor.se AB (som utvecklat VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se) strävar efter att materialet skall vara aktuellt, korrekt och i enlighet med gängse praxis.

Läkare och annan sjukvårdspersonal som använder VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se skall dock alltid själva värdera materialet och vid behov bekräfta informationen via andra källor innan den används som vägledning vid diagnostisering, rådgivning och/eller behandling.

Netdoktor.se AB, redaktörer, författare och övriga personer delaktiga i verksamheten åtar sig inget ansvar för diagnostisering, rådgivning och/eller behandling i enlighet med informationen. Inte heller åtar man sig något ansvar gentemot tredje part för eventuell skada som uppstår som en följd av diagnostisering, rådgivning och/eller behandling i enlighet med informationen.

Allt material på VadvetduomSvarLangvarigSmarta.se är skyddat av upphovsrättslagen. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på annat sätt återges utan skriftligt tillstånd från Netdoktor.se AB. Användare kan fritt skriva ut materialet för privat, icke kommersiellt, bruk.

Ansvariga läkare

Karsten Ahlbeck
Karsten Ahlbeck Överläkare och smärtspecialist vid Smärtkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus
Mats Halldin14
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.