Lär dig mer om ventrombos

Venös tromboembolism (VTE) innebär förekomst av blodpropp i kroppens djupa vensystem. VTE uppkommer då den normala koagulationsprocessen inte begränsas normalt, beroende på förändringar i blodets levringsförmåga, flöde eller närmaste omgivning. Mellan 1 och 4 procent av befolkningen drabbas av djup ventrombos (DVT), som är den vanligaste formen av VTE, någon gång under sin livstid. DVT-patienter utan malignitet har ingen ökad mortalitet såvida de inte drabbas av trombossjukdomens viktigaste komplikation, lungembolisering.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om ventrombos från NetdoktorPro. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Att genomföra utbildningen tar ungefär femton minuter och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer. Utbildningen riktas till läkare (främst kirurger samt gynekologer, onkologer, ortopeder och geriatriker), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om hur man handlägger patienter med ventrombos!

Ansvariga läkare

Professor Peter Svensson
Professor Peter J Svensson Specialist i internmedicin, hematologi samt blödnings- och koagulationssjukdomar, Skånes universitetssjukhus
Mats Halldin5
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor