Anmäl fler intressen

Om ventrombos-utbildningen

Med utbildningen VadvetduomVentrombos.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om ventrombos hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

  • Orsaker och riskfaktorer
  • Symtom/klinisk bild
  • Utredning och diagnostik
  • Behandling
  • Komplikationer
  • Uppföljning och prognos

Utbildningen vänder sig främst till läkare (främst kirurger samt gynekologer, onkologer, ortopeder och geriatriker), men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Det ingår även fyra uppföljande mejl till de som är intresserade av att veta mer.

VadvetduomVentrombos.se är en läkarutbildning från NetdoktorPro i samarbete med professor Peter Svensson, överläkare vid Koagulationscentrum/SUS i Malmö. Utbildning genomförs med ekonomiskt stöd av Sanofi. Copyright Netdoktor.se AB 2018.

Ansvariga läkare

Professor Peter Svensson
Professor Peter J Svensson Specialist i internmedicin, hematologi samt blödnings- och koagulationssjukdomar, Skånes universitetssjukhus
Mats Halldin5
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor